I.P. Frandsens Gartneri

Udstykning fra Poppelgård
Matr.nr. 2r, 2b, 2g af Avedøre By, Avedøre – Byvej 78-98 på 12 ha.
Gartneri fra 1933 – 1977
Ejere: Aage Frandsen – Frands Frandsen

Handelsgartner Aage Frandsen købte de første 7 ha. af Poppelgården i 1933 og byggede her fra 1933 til 1944 Danmarks mest moderne Nellikegartneri.

Her tekst fra 25 års jubilæet i 1. april 1958:

Handelsgartner Aage Frandsen, Avedøre 25 års jubilæum.

Det stod hårdt, men endelig lykkedes det Aage Frandsens nære venner både indenfor og udenfor faget, såvel danske som udenlandske, at formå ham til at blive hjemme for at fejre sit 25 års jubilæum. Hans natur er imod al denne offentlige virak. Men nu, da han har bøjet sig, kan han være sikker på, at der vil blive stort rykind i hans smukke hjem på Aalekistevej nr. 21 om formiddagen den 13. september. Om eftermiddagen er Aage Frandsen ligesom alle andre københavnske blomstergartnere stærkt optaget på det nye grønttorv, hvor der efter lodtrækningen fordeles stader på blomstertorvet, og han skal nok have »næse« for – ligesom i livets andre forhold – at få sig rigtigt placeret her.

Aage Frandsen er en interessant personlighed. På trods af at han vel besidder Danmarks største og mest rationelt drevne drivhusgartneri, med 11 tdr. land under glas fordelt på 100 drivhuse, er han en yderst beskeden mand, men samtidig er han af store linier, og begge dele klæder ham.

Sjældent møder man en mand, der omtaler sin slægt og navnlig sin far med så stor respekt, som Aage Frandsen gør det, på trods af at man netop her mødte 2 generationer, der i opfattelse og tankegang af såvel faglige som af andre problemer var som nat til dag.

Aage Frandsen har set sin far, den senere så kendte grundlægger af firmaet J. P. Frandsen der begyndte under yderst beskedne og fattige forhold på Aalekistevej, hvor det daglige brød ofte var det i dettes ords bogstaveligste betydning og kun det. Han har som søn haft sin væsentlige årsag til dette gartneris opbygning og modernisering fra 1916, da han efter soldatertiden begyndte at tage del i virksomheden derhjemme. Ligesom det var på hans initiativ, at der her blev skabt et virkelig eksportgartneri, der ikke alene eksporterede egne produkter, men også fra en række af andre københavnske gartnerier, hvis varer blev solgt til udlandet gennem J. P. Frandsens virksomhed.

Først da gartneriet på Aalekistevej var helt udbygget og nellikerne krævede »ny luft«, lykkedes det Aage Frandsen i 1933 at formå firmaet til at låne ham penge til at begynde for sig selv i Avedøre, og den 13. september tog Aage Frandsen da derud og begyndt at grave fyrrum. Det var en erfaren, dygtig og skabende 43-årig gartner, der her påbegyndte en virksomhed, der snart skulle blive forbilledlig, ikke alene for dansk og nordisk gartneri, men for hele Europa. Aage Frandsen noterer med stolthed, at ikke alene de penge, han lånte, men også de, der senere er anvendt til virksomhedens opbygning, er tjent på handel og eksport til udlandet, ligesom han på ingen måde lægger skjul på, at han har haft tiden med sig. Valutacentralen spærrede af for varer udefra, men som så ofte før hævdet: de danske gartnere benyttede ikke dette som en sovepude – tværtimod, men opbyggede i disse år dansk gartneri til moderne erhvervsvirksomheder af stor samfundsmæssig betydning, og Aage Frandsen holdt sig sandelig ikke i baggrunden. Det var, siger han, fra nu af kun at sætte sig op på den fremadskridende bølge og så sejle med. – Vi andre ved, at så let går det ikke. På denne bølgetop – lad os blot bruge denne benævnelse – der har der siddet en skipper med et udsyn og en dristighed, der kun er de få forundt, og her skal hans praktiske og altid på jorden værende formand gennem alle årene, Cæcilius Pedersen, ikke glemmes.

Aage Frandsen har ikke taget del i det faglige organisationsarbejde, og han har ikke ønsket det. Men han har til gengæld aldrig været bange for at give et nap med, når det gjaldt udstillinger, propaganda o. lign. Men den største tak til ham fra vort fag skal være, at han altid på strålende måde har vist sin store virksomhed frem. Tusinder og atter tusinder har gennem årene besøgt hans gartneri – danske som udenlandske fagfæller. Delegationer og organisationer udenfor vort fag har her set, hvad denne gren af dansk erhvervsliv kan føre det til.

Dansk gartneri hylder Aage Frandsen på jubilæumsdagen og håber, at han endnu i mange år må have kræfter til at stå i spidsen for den store og anerkendte virksomhed.

Til lykke.

Poul Callisen, Formand for Københavns Kreds af alm. dansk Gartneri Forening

Handelsgartner Frands Frandsen

I 1948 blev de sidste 5 ha. samt alle bygninger på Poppelgården købt af sønnen Frands (kaldet Gry). Frandsen byggede her nye væksthuse (alle Danmarks drivhuse fik navnet væksthuse i slutningen af 1940, da man ikke driver men dyrker planterne under glas).

Et moderne tomatgartneri på ca. 25.000 m² blev startet i 1950erne, men væksthusene blev efter 1972 (da Danmark blev medlem af E.F.) tilplantet med roser og senere ombygget til dyrkning af potteplanter.

I. P. Frandsens Gartneri var i ca. 20 år Danmarks største, med over 8 ha. væksthuse.

Mere end halvdelen af produktionen blev solgt til eksport. Udover nellikeblomster og nellikestiklinger blev der dyrket roser, gerbera samt store mængder af såkaldt “snitgrønt”, der dengang blev anvendt i næsten alle blomsterbuketter.

På grund af oliekriser, stigende lønomkostninger samt svigtende afsætning blev gartneriet sat til salg, og i 1977 købt af Hvidovre Kommune til bla. nyttehaver og rideskole.

Området står nu delvis ubenyttet og både nyttehaverne og rideskolen er flyttet til området mellem Stavnsbjergvej og Avedøre Slettevej med adgang fra Brøndbyøstervej.