Gartneriet Stormly

Dansk Vincenter Byvej 55, 2650 Avedøre Matr. nr. 8cs af Avedøre By, Avedøre

Udstykning fra Højgården
Matr.nr. 8a af Avedøre By, Avedøre (fra 1938 til 1956) på 3 ha. – Gartneri med frilandsgrøntsager og tobak
Ejere: Knud Stormly Hansen – Aage Knudsen

Udstykning fra Højgården
Matr.nr. 8c, 8s og 8v af Avedøre By, Avedøre – Byvej 39 – 55 på 6 ha. – Drivhusgartneri med dyrkning af nelliker
Ejere: Knud Stormly Hansen – Jan Bonde Nielsen – Torben Andreasen

Matr.nr. 8a af Avedøre By, Avedøre på 3 ha. – gartneri med dyrkning af frilandsgrøntsager og tobak 1938 – 1956

Handelsgartner Knud Stormly Hansen købte i 1938 matr. nr. 8a på ca. 3 ha. Han dyrkede her i de første år frilandsgrøntsager.

Fra 1941 – 1945 dyrkede Knud Stormly tobak. Efter høsten blev tobaksplanterne tørret i lader med fuld luft samt i drivhuse lejet hos Handelsgartner Vilh. Riise ( nabo ).

Efter 1945 blev der dyrket spiseløg. Der blev også dyrket champignon i tørreladerne.

Matr. nr. 8a blev i 1956 solgt til Aage Knudsen på Rosmosegaard.

Matr.nr. 8c, 8s og 8v af Avedøre By, Avedøre –  Byvej 39 – 55 på 6 ha. – gartneri

Gartneriet blev startet i begyndelsen af 1950erne på lejet jord som senere blev købt. Der blev opbygget et moderne drivhusgartneri med nellikedyrkning og som specialproduktion: nellikestiklinger som der blev solgt flere millioner af hvert år til eksport.

Handelsgartner Knud Stormly var den første gartner i verden som gennemførte en sundhedskontrol med testning af moderplanter for en lang række nellikesygdomme. Igennem 10 år blev danske nellikestiklinger fra Stormly Gartneri kendt i det meste af verden. I 1964 blev gartneriet solgt til Jan Bonde Nielsen som få år senere flyttede produktionen af nellikestiklinger til Kenya. Gartneriet på Byvej blev i nogle år ikke vedligeholdt.

Gartneriejer Torben Andreasen købte gartneriet den 1. april 1983 på tvangsaktion. Drivhusene havde stået tomme i flere år.

Torben Andreasen nyopførte nu et 4000 m2 stort moderne gartneri med rulleborde til potteplante produktion. Hovedproduktionen var perlargonier og julestjerner.

De brugbare gamle drivhuse blev (er) lejet ud i parceller til privatpersoner som “drivhuskolonihaver”. Også en del af frilandsarealerne blev (er) lejet ud til kolonihaver uden drivhus.

Den store nye afdeling af gartneriet er pt. (2003) lejet ud til Københavns Kommunes Gartnerafdeling for en årrække.

Erindringer om Knud Stormly Hansen

Fortalt af Peter Holmenlund (gartnerkonsulent gennem 40 år i Avedøre) til Christel Kirk Brubacher

Knud Stormly Hansen var en rigtig verdensmand.  Men til sidst mistede han det hele, i dag dyrkes der vin på hans jord.

Vinstokkene står på række bag hegnet, der markerer Dansk Vincenter ejendom på Byvej i Avedøre. Det har de efterhånden gjort i godt ti år.  Men tiden med planter og grønne fingre begyndte helt tilbage i 1938, hvor handelsgartner Knud Stormly Hansen, en gartnersøn fra Vanløse, købte omkring 3hektar jord fra Højgården.

Tobak og lønningsposer

Knud Stormly Hansen var en markant herre.  Og han var ikke bange for at komme i avisen.  Tværtimod. De første år af sit virke dyrkede han frilandsgrøntsager, indtil han under 2. Verdenskrig skiftede spor. Han fik den smarte idé at dyrke tobak i Avedøre.  Og det lykkedes, fortæller Peter Holmenlund, der gennem 40 år var gartnerkonsulent i Avedøre. Efter høsten blev tobaksplanterne tørret i lader med god luftgennemstrømning og i drivhuse, som Knud Stormly Hansen lejede af sin nabo, handelsgartner Vilhelm Riise. Knud Stormly Hansen tjente godt på tobakshandlen.  Men efter krigen var eventyret slut.  Og det har en helt naturlig forklaring.

Som konfirmand prøvede jeg at ryge de danske cigaretter. De var rædselsfulde. Så folk var glade, da de udenlandske cigaretter igen kom til landet, fortæller Holmenlund. Efter krigen gik Stormly Hansen tilbage til dyrkning af ordinære afgrøder som spiseløg, champignon og jordbær.  Mange jordbær.

Men selv var Stormly Hansen langt fra ordinær. Da han fik sit flycertifikat, smed han lønningsposerne ud fra flyet fortæller den 73 årige tidligere gartnerkonsulent. I samarbejde med professor Ernst Hellmer udviklede Knud Stormly Hansen de sygdomsfrie nellikestiklinger. Knud Stormly Hansen fik verdenssucces med sit 5.000 kvadratmeter store gartneri, men det var under krigen, han slog sig fast med produktion af tobak.

Den første i verden

Allerede i begyndelsen af 1950’erne gjorde Knud Stormly Hansen igen opmærksom på sig selv. Han lejede noget mere jord.  Derfor kunne han i 1956 sælge sine oprindelige 3 ha til Rosmosegård, mens han selv opbyggede et moderne drivhusgartneri med nellikedyrkning.

I 1950’erne blev stort set alle nelliker svært angrebet af sygdomme.  Derfor udviklede Stormly Hansen som den første gartner i verden en metode til at teste moderplanter for sygdomme – og en metode til at gøre sine stiklinger sygdomsfrie. Det skete i samarbejde med professor Ernst Hellmers fra Landbohøjskolen, og et blev en stor succes. Gennem ti år blev danske nellikestiklinger fra Stormly Gartneri kendt i det meste af verden, fortæller Peter Holmenlund.

Svindler kom på tværs

I 1964 blev gartneriet solgt til erhvervsmanden Jan Bonde Nielsen, der blandt andet er kendt som skibsreder, for en B&W -skandale og et olieeventyr. Men få år senere flyttede han produktionen til Kenya og efterlod et gartneri uden vedligeholdelse, oplyser Peter Holmenlund.

Knud Stormly Hansen fik aldrig sine penge. Så de næste år var han bartender på den amerikanske base i Sønderstrømfjord i Grønland, og gartner i Sydafrika, før han vendte hjem og døde i Danmark.

Torben Andreasen køber gartneriet 1983

Drivhusene stod tomme i flere år, og først i april 1983 blev gartneriet solgt på tvangsaktion til Torben Andreasen, der nyopførte et 4.000 kvm moderne gartneri med blomster.

De gamle drivhuse er i dag udlejet til privatpersoner, mens en del af friarealerne er udlejet til kolonihaver, og den store, nye afdeling af Gartneriet er udlejet til Københavns Kommune.

Dansk Vincenter ligger på Stormly Gartneris jorder.