Poppelgård

Årstal og oplysning om fæstere/ejere

– 1663 Hans Rasmussen.

1663-1693 Hans Hendriksen.

1693-1722 Lars Hansen Fynbo, Gift med Margrethe Sørensdtr. død 1722.

1722-1754 Lars Olsen Dragon, Gift med enken.

1722-1754 Lars Olsen Dragon, Gift med enken.

1775-1804 Svigersøn Hans Larsen gift 1775 med Mette Jørgensdatter. I 1787 er Hans 41 år og Mette 30 år. Døtre: Dorthe, Mette og Sidse og 2 sønner Lars og Jørgen. Hun dør i 1796.

1804-1845 Svigersøn Jens Pedersen.

1845-1880 Ole Pedersen(Poulsen) gift med enken Else Madsdtr.

ca. 1845 Flytter gården syd for landsbyen som den sidste af gårdene, der flyttede ud fra landsbyen. Jens Nielsen overtager lidt af jorden og gårdsplads med Hauge. (Beboelseshuset?)

1880-1913 Lars Jørgensen gift med Ole Poulsens enke Maren Jensen.

1913-1937 Christen Kort Christensen, der også ejede Stevnsbogård siden 1893. Sognerådsmedlem, Sognefoged, formand for Grundejerforeningen, m.m. Død i 1937.

1937-1939 Enken Anna f.Larsen i uskiftet bo.

1939 Sønnen Poul Christensen. Gartneri med drivhuse.

1990 Familiecenteret Poppelgården – Hvidovre Kommune

Kilde: Gårdene i Avedøre af Holger Petersen. Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv 2000. Der henvises til denne bog om hvor oplysningerne kan findes.