Liste over gartnerier i Avedøre

Gartnerier i Avedøre

Gartnerierne i Hvidovre dækker mange hektarer og giver et pudsigt indtryk når man kører forbi de mange gennemsigtige og stille drivhuse på Brostykkevej, Byvej og Kettevej. Mange af dem har ligget der længe før Avedøre kom til at høre til Hvidovre. Svend Knudsen, som har været i Avedøre siden 1955 da hans far A. Knudsen købte Rosmosegård og dertilhørende arealer, fortæller om hvordan det så ud da hans familie kom til området – og hvilken udvikling der er sket i gartnerierne:

– Et af de første gartnerier herude var I. P. Frandsen. Det blev grundlagt allerede i 1855 og kom hertil fra Vanløse engang i 1920’erne. Gartneriet havde dengang roser, nelliker, snitgrønt og senere tomater, fortæller Svend Knudsen. I 1950´erne var I. P. Frandsen det største gartneri i området, men senere gik det ned ad bakke, og til sidst købte Hvidovre Kommune grunden og rev drivhusene ned.

– Klarskovs gartneri (1912) og Stormly-Hansens gartneri (1938). Klarskov havde hovedsagligt krysantemum og agurker Stormly-Hansen havde nellikeproduktion og solgte stiklinger til andre gartnerier.

Stormly-Hansen lejede senere gartneriet ud til Jan Bonde Nielsen, fordi han selv tog til Afrika for at udvikle og arbejde med bedre dyrkningsmetoder. Den nuværende ejer Torben Andreassen overtog gartneriet for 16 år siden, beretter Svend Knudsen.

– Riises gartneri blev etableret i 1939, også det kom fra Vanløse. Riises gartneri havde hovedsagligt roser, siger gartneren.

– På Kettevej lå gartneriet Nordlund, som blev etableret i 1920’erne. Fremme i 1960´erne var gartneriet ude af drift og drivhusene lå tilbage i ruiner. Sådan er det gået op og ned med gartnerier.

– Olaf Kirk var uddannet i Sv. Bruuns gartneri i Brøndby og da han kom til Avedøre havde han datidens flotteste gartneri. Gartneriet blev senere overtaget af hans søn Erling Kirk, beretter gartneren fra A.K. Chrys.

Gartnerier i arv

Der har i de fleste gartnerier været tradition for at de blev overtaget af gartnernes sønner. At det mest er sønnerne der har overtaget gartnerierne vidner nok om, at det er en hel livsstil at være gartneriejer. – Som gartneriejer skal man være disponibel hele døgnet, alle ugens dage. Det er et meget aktivt liv, og der er sjældent en uge, hvor man arbejder mindre end 60 timer. Nogle nætter har jeg været oppe hver anden time for at flytte vandere, og der er det ikke blevet til så meget søvn, og i perioder hvor vi har haft meget at gøre, har jeg kun haft 14 dages ferie om året.

Få forskellige, men mange ens

Da vi startede havde vi omkring 19 kulturer. Nu er gartneriet nede på 2, fortæller Svend Knudsen. Det gælder også de fleste andre gartnerier. Med tiden har de hver især specialiseret sig i færre og færre afgrøder. At gartnerierne er gået fra mange til få afgrøder betyder ikke, at det igennem tiden er gået dårligt for gartnerierne, men mere at de hver især har specialiseret sig i få kulturer men med større produktion. Den tekniske udvikling har da også gjort sit til at gartnerierne kunne specialisere sig. – I starten skulle vi selv åbne og lukke vinduerne i drivhusene for at regulere temperaturen. Nu kører alt per automatik, og en computer måler og regulerer hele tiden varmen i drivhusene, siger Svend Knudsen.

Da Avedøre kom til Hvidovre

Hvidovre var mere en bykommune end Glostrup.

Pludselig var der lidt længere til beslutningsprocesserne, fortæller Svend Knudsen om forskellen på Glostrup og Hvidovre. Ellers har bytilhørsforholdet ikke betydet noget nævneværdigt for gartnerierne. De har altid holdt til i Avedøre, om det så hørte til Glostrup eller Hvidovre.

Imellem gartnerierne har der været et godt sammenhold, de har snakket sammen og følt sig som kolleger.

I nedenstående alfabetiske liste kan man se hvornår de forskellige gårde eksisterede. Der er lavet en oversigt over hvert gartneri. Se link til Tabel over Gartnerierne i Avedøre

Gartneriet Anton Jensen – 1927 – 1970
Martr.nr.6a, 6b (6ci, ck, cl, cm) af Avedøre By, Avedøre – Nordlundsvej 34 – Udstykket fra Avedøregård

Gartneriet Chr. Winther – 1945 – 1965
Matr.nr. 18i af Avedøre By, Avedøre – Gammel Køge Landevej 484 (senere Brombærvænget) – Udstykket fra Torndalsgård

Gartneriet Engvadgård – 1926 – 1971
Matr.nr. 12 a, 12q, 12r af Avedøre By – Avedøre Tværvej 93

Gartneriet Engvadsminde – 1922 – 1970
Matr.nr. 12p af Avedøre By, Avedøre – Vestre Strandvej – Udstykket fra Engvadgård

Gartneriet Gl. Enebærgård – 1940 – 1968
Matr.nr. 14e og 15 a af Avedøre By, Avedøre – Vestre Strandvej

Gartneriet Grænsen – 1919 – 1978
Martr.nr 6c af Avedøre By, Avedøre – Udstykket fra Avedøregård 1916

Gartneriet Kastanienborg – 1943 – 1973
Matr.nr. 4a af Avedøre By, Avedøre

Gartneriet Nordlund – 1916 – 1961
Matr.nr. 6d af Avedøre By, Avedøre – Kettevej 57 – Udstykket fra Avedøregård 1916

Gartneriet Ny Plantage – 1812 – 1967
Matr.nr. 12b og 12f af Avedøre By, Avedøre – Avedøre Tværvej 63 og 65 – Udstykket fra Engvadgård

Gartneriet Rosmosegård   1923 –
Matr.nr. 17h af Avedøre By, Avedøre – Vestre Strandvej 32

Gartneriet Strandly – 1936 – 1970
Matr.nr. 17h af Avedøre By, Avedøre – Vestre Strandvej 32 – Udstykket fra Engstrupgård

Gartneriet Stormly – 1938
Matr.nr. 8a af Avedøre By, Avedøre (fra 1938 til 1956) på 3 ha. – Udstykket fra Højgård
Matr.nr. 8c, 8s og 8v af Avedøre By, Avedøre –  Byvej 39 – 55 på 6 ha. – Avedøre Vincenter – Matr.nr. 8cs af Avedøre By, Avedøre – Byvej 55 – Udstykket fra Højgård

Gartneriet Vesterled – 1922 – 1971
Matr. nr. 11c af Avedøre By, Avedøre – Avedøre Tværvej 3 – Udstykket fra Dybenskærgård

Handelsgartner Wilhelm Riise – 1938 – 1999
Matr.nr.8h og 8z af Avedøre By, Avedøre – Byvej 83 – Udstykket fra Højgård

Handelsgartneriet Strandlyst – 1880erne – indtil udstykning i 1920erne
Matr.nr.? – Gammel Køge Landevej – Udstykning fra Stranden

Hans Børge Jensens Gartneri – 1935 – 1969
Martr.nr 17g af Avedøre By, Avedøre – Vestre Strandvej 42 – Udstykket fra Engstrupgård

I.P. Frandsens Gartneri – 1933 – 1977
Matr.nr. 2r, 2b og 2g af Avedøre By, Avedøre – Byvej 78-98 – Udstykket fra Poppelgård

Jens Hansens Gartneri – 1934 – 1974
Matr.nr. 17f af Avedøre By, Avedøre – Vestre Strandvej 50 – Udstykket fra Engstrupgård

Klarskov Gartneri – 1912
Matr.nr. 2bc og 2fg af Avedøre By, Avedøre – Byvej 60-62 – Udstykket fra Poppelgård i 1912

Peter Jensens Gartneri – 1922 – 1967
Matr.nr. 12m af Avedøre By, Avedøre – Avedøre Tværvej 73 – Udstykket fra Engvadgård

Pontoppidans Gartneri – 1923 – 1965
Matr.nr. 12s af Avedøre By, Avedøre – Vestre Strandvej110 – Udstykket fra Engvadgård

Sigfred Sørensens Handelsgartneri – 1934 – 1945
Matr.nr. 2e af Avedøre By, Avedøre – Gammel Køge Landevej 25, Avedøre – Udstykning fra Stranden

Søren Eriksens Handelsgartneri – 1908 – 1947
Matr.nr. 32 af Brøndbyøster By, Brøndbyøster – Udstykket fra Søren Eriksens gård i Lillegade – Det meste af jorden lå udenfor Avedøre

Toftedal Gartneri – 1940 – 1986
Matr. nr. 10 f og 10g af Avedøre By, Avedøre – Øster Strandvej på l,6 ha. – Udstykket fra Toftegården

Toftegårds Gartneri – 1930 – 1965
Matr.nr. 10a af Avedøre By, Avedøre – Øster Strandvej – Udstykket fra Toftegården

Torndals Gartneri – 1922 – 1951
Matr.nr. 18 – Gammel Køge Landevej på 4,5 ha. – Forpagtet jord og Torndalgårds stuehus

Dansk Vincenter ApS  –  1993 –
Matr. nr. 8cs af Avedøre By, Avedøre – Byvej 55 – Udstykket fra Højgården