Læring

FORSTADSMUSEETS SKOLETJENESTE

Autentiske rammer  –  Den nære historie  –  Indlevelse

Som led i Åben Skole tilbyder Forstadsmuseet tværfaglig undervisning i autentiske rammer i byrummet dér, hvor historien er sket. Brøndby og Hvidovres forstadshistorie har mange lag – fra svenskekrigene i 1600-tallet til højhusbyggeri i det 20. århundredes velfærdsstat.  Forløbene indeholder en afspejling af den store historie i det helt nære miljø – elevernes verden.

Undervisningen er dialogbaseret, og alle elever får undervejs i forløbene mulighed for at fremlægge og formidle for hinanden. Undervisningsforløbene er udviklet, så de kobler direkte til skolernes nye Fælles Mål og kan derfor bruges som et eksternt læringsmiljø.

Alle vores forløb indeholder tre dele:
1) Forberedende undervisning hjemme på skolen
2) Undervisning i autentiske rammer i byrummet sammen med museet
3) Evaluerende undervisning hjemme på skolen
Vi sørger for al materiale til den forberedende og evaluerende undervisning hjemme på skolen.

Forstadsmuseets Skoletjeneste udbyder pt. syv forskellige undervisningsforløb. Læs mere om de syv forløb herunder. Vi arbejder hele tiden på at udvikle flere spændende forløb.

Book ved at skrive til forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk eller ring på 36 49 00 30.