Gartneriet Nordlund

Kettevej 57, 2650 Hvidovre Matr. nr. 6d af Avedøre By, Avedøre

Udstykning fra Avedøregård 1916
Matr. nr. 6d af Avedøre By, Avedøre – Kettevej 57 på 5 ha.
Gartneri fra 1916 – 1961
Ejere: Johannes Hansen – Svend Aage Hansen

Gartneriet blev grundlagt i 1916 af Handelsgartner Johannes Hansen ved køb af 5 ha, og dette areal blev1933 udvidet til ca. 8 ha. De 3 ha var tilplantet som frugtplantage, og på denne er der bygget videre. I 1916 opførtes Beboelseshuset.

Indehaveren Johannes Hansen, blev født d. 7/2 1890 i Frøbjerg som Søn af Handelsgartner A. H. Virkelyst, Glamsbjerg. Han lærte gartneri hos I. H. Christiansen, Bogense i 2 år, var ½ år på Beder Havebrugsskole, derefter hos H. Svendsen, ,Aldershvile” (1908-1909), og hos C. H. Koch, Kbh. V. (1909-1910). Var i 1911-1912 bestyrer hos P. Bech, Hvidovre og fra 1913 ansat hos Chr. Asmussen, Rødovre.

Gartneriet var beliggende på stiv lerjord; der blev skabt gode læforhold ved hjælp af høje tjørnehække. Ejendomsskylden var ca. 70,000 kr. Virksomheden blev drevet som handelsgartneri med 8 huse og 200 mistbænke i alt ca. 3000 m² under glas. I husene blev det navnlig drevet blomsterløg, tidlige agurker og ‘tomater, krysantemum, cyklamen og poinsettia. På friland frugtavl, navnlig pærer.

Der blev sprøjtet med motorsprøjte. Varerne blev afsat på Københavns torve, og den travleste sæson var fra september til jul. Der var ansat 1 bestyrer, 3 medhjælpere, 4 elever, og 2 arbejdsfolk samt 6-8 Mand i sæsonerne. Der holdtes 2 heste samt 1 torvebil og 1 personbil. Gartneriet havde eget vandværk med elektrisk pumpe. Siden 1924 deltog ejeren med sine fortrinlige produkter på de fleste udstillinger. Herfra hjemførtes en lang række ærespræmier, bla. Hds. Maj. Dronningens.

Johannes Hansen skrev en del om frugtavl og sad en tid i Bestyrelsen for Dansk Chrysantemum Selskab.

Gartneriet blev omkring 1955 overtaget af sønnen Svend Aage Hansen der fortsatte med den samme produktion.

Gartneriet blev nedlagt i 1961 og solgt til en skibsreder.

Kilde: Danske Gartnerier 1935