Handelsgartner Wilhelm Riise

Byvej 83, 2650 Hvidovre Matr. nr. 8de (fra 1998) af Avedøre By, Avedøre

Udstykning fra Højgården
Matr. nr. 8h, 8z af Avedøre By, Avedøre –  Byvej 83 på 5 ha.
Gartneri fra 1938 – 1999
Ejer: Wilhelm Riise

Handelsgartner Wilhelm Riise startede gartneriet i 1938. Han byggede store drivhuse til nellikedyrkning samt hus til beboelse til formanden Poul Juel Winther i en del af pakrummet. I årene 1941 – 1945 blev nogle af drivhusene lejet ud til tobaksbladtørring i efterårsmånederne af Gartneriet Stormly.

I 1951 blev bygget en villa til formanden, og først i 1955 byggede Ester og Wilhelm Riise en villa til beboelse på gartneriet.

Hovedkulturen var i 1940-erne og 1950-erne nelliker, men roser blev i 60erne den vigtigste kultur.

Det 19.000 m² store gartneri var en årrække kendt for at dyrke Danmarks bedste roser.

Selv et moderne rosengartneri kan i dag ikke konkurrere med de billigere roser fra udlandet.

Gartneriet blev i 1999 solgt til andet formål og drivhusene står nu tomme og faldefærdige.