Toftegårds Gartneri

Østre Strandvej, 2650 Hvidovre Matr. nr. 10a af Avedøre By, Avedøre

Udstykning fra Toftegård
Matr.nr.10 a af Avedøre By, Avedøre – Østre Strandvej på 4 ha.
Gartneri 1947 – 1965
Ejer: Ejner Andreasen

Handelsgartner Ejner Andreasen forpagtede Toftegården af Statens jordlovsudvalg (Landbrugsministeriet) omkring 1930. Gården blev drevet som landbrug med nogle få ha. kål indtil 1947 hvor jorden blev udstykket undtagen 4 ha. omkring gården, som Ejner Andreasen købte.

Her blev bygget ca. 2000 m² drivhus, hvori der dyrkedes tomater og salat.

Staldbygningerne og øvrige længer blev udlejet til Handelsgartner Knud Stormly Hansen som i 2 til 3 år dyrkede champignon på Toftegården. På frilandsarealerne var de vigtigste afgrøder: blomkål, løg, rødkål, selleri og porre.

Arealerne blev udstykket i 1960-erne til parcelhusgrunde.