Toftegård

Årstal og oplysning om fæstere/ejere

1646-1700/04 Gl. Peder Hansen død 1705 gift 2 med Margrethe Nelausdatter død 1710.

1700/04-1721 Søn Nelaus Pedersen gift med Pernelle Joensdatter i 1712.

1721-1751 Hans Rasmussen gift med Sidse(l) Rasmusdatter f. 1707. Hans død 1751. Hans er Nelaus´ søsters søn.

1751-1774 Søren Pedersen gift med Sidse(l). Han dør i 1774.

1774-1778 Sidse(l) Rasmusdatter afstår gården og lever et par år endnu.

1778-1818 Anders Pedersen f. 1757, bror til Søren, gift med Kirsten Knudsdatter, døde 1818.

1784 Udflyttet. Gårds- og byggeplads, hvor gården lå i byen, sælges til Holger Jørgensen.

1818-1823 Enken Kirsten Knudsdatter.

1823 Gården delt mellem søn 10b “Himmerigsgården” og datter 10a.

1823-1831 10a) Ole Sørensen gift med Ellen Andersdatter.

1831-1834 Enken Ellen Andersdatter.

1834-1867 Peder Pedersen gift1 med enken Ellen, gift2 med Inger Andersdatter.

1867 Enken Inger Andersdatter.

1867-1880 Jørgen Jensen gift med Enken Inger.

1880-1884 Nils Chr. Sørensen.

1929 fra enken til A.Tamberg m.fl. Repr. i Glostrup Sogneråd 1907-1909.

1936 til Ministeriet for landbrug og fiskeri. 1930 forpagtes gården af Ejner Andreasen.

1947 Ejner Andreasen køber 4 ha. jord omkring gården og etablerer Toftegårds Gartneri med drivhuse. Resten af jorden udstykkes til parcelhusgrunde (se Grundejerforeningen Toftegården).