Torndals Gartneri

Torndalsgård fungerede som landbrugsejendom til 1922
Matr. nr.18 af Avedøre By, Avedøre – Gammel Køge Landevej på 4,5 ha.
Gartneri 1922 – 1951
Ejer: Forpagtet af Lars Peiter Hansen

Handelsgartner Lars Peiter Hansen Petersen dyrkede fra 1922 hvidkål, grønkål og rødkål samt kartofler, løg og store arealer med jordbær først som ejer og fra omkring 1930 som forpagter.

Lars Peiter havde sikret sig fast bopæl indtil 1951, samt 5 tdl. land af jorden.

Torndalsgården blev i 1930erne og 40erne udstykket til parcelhusgrunde undtagen 1,8 ha. der blev solgt til gartner Chr. Winther.