Toftedal Gartneri

Østre Strandvej Matr. nr. 10f og 10g af Avedøre By, Avedøre

Udstykning fra Toftegården
Matr. nr. 10 f og 10g af Avedøre By, Avedøre –  Øster Strandvej på l,6 ha.
Gartneri fra 1940 – 1986
Ejere: Ejner Hansen 1940-1951 – Hartvig Kristensen 1951-1986.

Handelsgartner Ejner Hansen byggede i 1940erne 1200 m² drivhuse. Gartneriet var et l, 6 ha. stort gartneri. På friland blev der dyrket kål, selleri, persille, drueagurker.porre og løg. I drivhusene blev dyrket agurker, tomater og krysantemum. I flere af drivhusene blev der i vintermånederne dyrket champignon og i den periode blev drivhusene tildækket med tykke halmmåtter, da champignon skal dyrkes i mørkt rum. Uheld med produktionen og for stort byggeri af en ny villa bevirkede, at gartneriet kom på tvangsaktion flere gange, uden at kunne finde en køber.

Men til sidst købte Handelsgartner Hartvig Kristensen gartneriet i 1951 på tvangsaktion.

Hartvig Kristensen var både en dygtig og flittig gartner med gode handelsevner. Gartneriet blev drevet med frilandsgrøntsager bl.a. selleri, porre, løg og kål samt frilands-krysantemum samt mistbænke med små planter til udplantning. I drivhusene dyrkedes agurker, tomater, samt mange krysantemum i oktober og november måned. Små røde juletulipaner var en vigtig kultur i december måned og ved påsketid mange påskeliljer i potter.

I løbet af 1960erne og 1970erne blev gartneriet udstykket til parcelhusgrunde, men først i 1986 blev drivhusene revet ned og de sidste arealer blev solgt.