Gartneriet Strandly

Vestre Strandvej 32, 2650 Hvidovre Matr. nr. Matr.nr. 17h (fra 1976 17nk) af Avedøre By, Avedøre

Udstykning fra Engstrupgård
Matr. nr. 17h,  Vestre Strandvej 32 på 2,2 ha. Ommatrikuleret
Gartneri fra 1936 – 1970
Ejere: Chr. H. Nielsen og Poul G. Løvgren

Handelsgartner Chr. H. Nielsen startede gartneriet som grøntsags gartneri med to drivhuse. Dyrkede salat og tomater samt frilands grøntsager.

Handelsgartner Poul Løvgren Madsen købte i 1940 gartneriet på tvangsauktion. Gartneriet fik nu navnet Strandly. Gartneriet blev udvidet til i alt ca. 3000 m2 drivhus. Produktionen bestod af tomater, salat, meloner, agurker og purløg i potter.

De seneste år blev der dyrket cyklamen (alpevioler) som efterårs kultur. På friland blev der dyrket: blomkål, salat og purløg. Poul Løvgren Madsen var meget aktiv i Avedøre Grundejerforening, hvor han var formand fra 1955 til 1986. Fra 1953 til 1974 var han også sognefoged i Avedøre.

Poul Løvgren Madsen var med til at starte den første salgsforening i København for frugt og grønt. Han var i en årrække formand for såvel producentforeningen og Gartneriernes Arbejdsgiverforening i København samt medlem af Gartnerforeningens repræsentantskab.

Gartneriet blev udstykket til parcelhusgrunde omkring 1970.