Gartneriet Kastanienborg

Storegade 10, 2650 Hvidovre Matr. nr. 4a af Avedøre By, Avedøre (fra 2004 matr.nr. 5t af Avedøre By, Avedøre)

Matr. nr. 4a, Storegade 10 i Avedøre landsby på 0,8 ha.
Gartneri fra 1943 til 1973.
Ejer: Forvaringsanstalten Herstedvester

Fra 1943 til 1973 var Kastanieborg gartneri drevet af Forvaringsanstalten Herstedvester.

Der blev bygget 2 drivhuse og nogle Mistbænke til såning af grøntsagsplanter. I drivhusene blev der dyrket tomater, og salat. På frilandsarealerne blev der dyrket blomkål, selleri, løg og porre. Herudover blev der i stalde og udhuse på Kastanieborg dyrket champignon året rundt.

Der var ansat 3 til 4 gartnere som samtidig var fængselsbetjente. De 10 til 15 personer som var anbragt på Kastanieborg kom fra Psykopatanstalten i Herstedvester.

Det var fredelige mennesker som kom på fri fod efter god opførsel i den meget åbne afdeling på Kastanieborg.

Dette gartneri bestod i 30 år indtil en ændret lovgivning betød en nedlægning af denne form for “Åben Forvaring”.

Se mere om Kastanienborg og Forvaringsanstalten i Avedøre