Ringebæk Fiskeleje

I dag er der ikke meget der skriger ”fiskeri” ved Silervej i Brøndby, men faktisk nævnes området allerede helt tilbage i år 1341 som fiskerleje.

Middelalderens Køge Bugt

I middelalderen var der gode muligheder for fiskeri i Køge Bugt. Sildene kom i rigelige mængder i efterårsmånederne, og efter sigende skulle man kunne skovle dem op med de bare næver! Fiskene blev solgt på markeder i de svenske byer, Skanør og Falsterbo, hvor opkøbere fra hele Nordeuropa kom for at handle.

Fiskerleje i Brøndby

Ved Brøndby Strand lå fiskerlejet Ringebæk. Den ældste skriftlige kilde vi har om Ringebæk Fiskerleje er fra 1341, hvori området nævnes som kongens. At selveste kongen overhovedet interesserede sig for et lille fiskerleje ved Køge Bugt, tyder på, at der vitterligt har været rigeligt med fisk, for jo flere fisk, der var, des flere indtægter kunne beskattes.

Området har næppe været beboet året rundt, det har formentlig bestået af nogle boder og fiskerhuse, hvor fiskerne har opholdt sig på de tider af året, hvor fiskeriet foregik.

Den seneste omtale af Ringebæk Fiskerleje, som vi er bekendte med, er fra slutningen af 1500-tallet. Vi ved derfor ikke præcis, hvornår fiskeriet i området ophørte.

Faktisk kendes den præcise lokation på fiskerlejet heller ikke, men det er overvejende sandsynligt, at fiskerne har brugt udløbet af Magleåen (som senere kom til at hedde Rosenåen), der dengang løb ud i Køge Bugt lige omkring, hvor Silervej ligger i dag.

På et kort fra år 1900 kaldes åløbets passage for Rønnebæks Bro, som må være en forvanskning af Ringebæks Bro. Det forvanskede navn eksisterer stadig i området i dag – en lille sidevej til Gammel Køge Landevej hedder nemlig Rønnebækengen, den ligger lige ved siden af Silervej.