Fiskeri

De tidligste optegnelser, der kendes til fiskeri ved Brøndby Strand, er fra 1300-tallet med Fiskerlejet Ringebæk, der i 1341 nævnes som kongens. At de kongelige overhovedet interesserede sig for det lille fiskerleje, peger på, at der har været gode indtægter fra fiskeriet, som kunne beskattes. Især sildefiskeri var indbringende, der forekom i efterårsmånederne i rigelige mængder. Fiskene blev solgt på markederne i de svenske byer Skanør og Falsterbo, hvor opkøbere fra hele Nordeuropa kom for at handle.

Hvornår fiskeriet ophører ved vi ikke. Den seneste omtale af Ringebæk er fra slutningen af 1500-tallet. På et kort fra år 1900 kaldes åløbets passage af Gammel Køge Landevej endnu for Rønnebæks Bro – som må være en forvanskning af Ringebæks Bro. I dag hedder en lille sidevej ved Gammel Køge Landevej Rønnebæksengen.

Frem til slutningen af 1800-tallet var erhvervet nærmest fraværende, men genopstod som følge af markedsvækst og liberalisering. De sidste erhvervsfiskere forsvandt fra Brøndby Strand i midten af det 20. århundrede. Fiskeriet havde i årtierne inden da haft en opblomstringsperiode, og i 1930’erne var der 55 registrerede fuldtidsfiskere på kysten mellem Avedøre og Mosede. Erhvervets relative betydning kan ses af, at en fisker fra Brøndby Strand i en periode var formand for den københavnske fiskeriforening.