Vejen til København

Køgevej blev anlagt i 1720’erne som hovedvej fra København mod Køge og var én af landets vigtigste landeveje. Vejen fik stor betydning for Brøndby Strands udvikling de næste par hundrede år. I første omgang gav vejen bønderne i Brøndby Strand let adgang for levering af varer til København.

Med industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet og hovedstadens voksende fødevaremarked var Gammel Køge Landevej central for, at nye erhverv kunne etablere sig i området. Gartnerierhvervet blev det dominerende erhverv, men fiskeri kom også til. Brøndby Strand var nu leverandør af både frugt, grønt og fisk til hovedstaden.

I starten af 1900-tallet udviklede Brøndby Strand sig til et sted for landliggere med sommerhuse og badeanstalter. Gammel Køge Landevej blev hovedfærdselsåre for cyklende københavnere, der ville ud af byen til frisk luft og bølgen blå. I 1930’erne blev Gammel Køge Landevej moderniseret til en betonvej.

I efterkrigstiden var det ikke længere Gammel Køge Landevej, men de store byplaner som Fingerplanen, Køge Bugt-Loven og S-banelovgivningen, der fik afgørende betydning for Brøndby Strands udvikling.