Fiskerlejet ved Ringebæk

I middelalderen var der gode muligheder for fiskeri i Køge Bugt. Sildene forekom i efterårsmånederne i rigelige mængder, og det siges, at man kunne skovle dem op med de bare næver! Fiskene blev solgt på markederne i de svenske byer Skanør og Falsterbo, hvor opkøbere fra hele Nordeuropa kom for at handle.

Ved Brøndby Strand lå i 1300-tallet fiskerlejet Ringebæk, der i 1341 nævnes som kongens. At de kongelige overhovedet interesserede sig for det lille fiskerleje, peger på, at der har været gode indtægter fra fiskeriet, som kunne beskattes.

Ringebæk har formentlig bestået af nogle boder og fiskerhuse, der kun var beboet på de tider af året, hvor fiskeriet foregik.

Hvor præcist Ringebæk har ligget, ved vi ikke. Men det er sandsynligt, at fiskerne har brugt udløb af Rosenåen (eller Magleåen, som den hed tidligere), der dengang løb i Køge Bugt omkring Silervej. På et kort fra år 1900 kaldes åløbets passage af Gammel Køge Landevej endnu for Rønnebæks Bro – som må være en forvanskning af Ringebæks Bro. I dag hedder en lille sidevej ved Gammel Køge Landevej Rønnebæksengen.

Hvornår fiskeriet ophører ved vi ikke. Den seneste omtale af Ringebæk er fra slutningen af 1500-tallet.