Hovedporten – Historieporten

Ved ankomsten til Avedørelejren, mødes man af et flot indgangsparti, som henleder opmærksomheden på lejrens historie som militærlejr, selvom der i dag er rykket både civile og kulturinstitutioner ind i de gamle bygninger

Avedørelejren

Da Avedørelejren blev anlagt i årene 1911-1913, var den symbol på en helt ny forsvarsstrategi i forhold til den gamle,baraklejr, Paradislejr, som  lå længere nede ved Vestvolden. I stedet for at tro på, at en fast befæstning kunne forsvare København og derved hele Danmark, satsede man i stedet på det levende værn, der skulle bestå af soldater i større enheder, som samtidig havde fået en bedre militær uddannelse.

Det var arkitekten Helge B. Møller, der tegnede den nye Avedørelejr. Han er især kendt for at have tegnet flere offentlige bygninger som var nye i samtiden som elektricitetsværker og togstationer.  Avedørelejren kom til at koste 678.997 kr. og 62 øre at opføre, og selvom det er mange penge, så var det en lejr i den billigere ende sammenlignet med de andre lejre, der blev opført i samtiden.

Hovedportens funktion

Enhver militærlejr krævede et opsyn med besøgende. I Avedørelejren blev det opsyn foretaget af en vagt, som sad i Vagtbygningen, der er bygningen til venstre i Hovedporten til Avedørelejren. Bygningen til højre var oprindeligt bolig for vagten.

Vagtbygningen er fra 1912, og de 99 m2 bygningen breder sig ud på, har altså mere end 100 år på bagen.

Hovedfunktionen for bygningen var vagt og opsyn, men i bygningen var også lejrens arrest. Selvom det blev forventet, at soldaterne i lejren var disciplinerede, så kan selv den bedste falde for en fristelse engang i mellem. Og her var ingen kære mor. Sov en soldat over sig, og røg han i arresten. Havde en soldat drukket stærke sager, røg han i arresten. Forudsat det blev opdaget, selvfølgelig. I 1929 kunne man i avisen Socialdemokraten læse, at en korporal i lejren blev idømt 20 dages betinget fængsel for at have stået en time for sent op! Straffen blev ikke afsonet her i Hovedporten, men soldaten blev smidt i arresten her, indtil han kunne komme for retten.

Historieporten

Bygningen var i brug som vagt og arrest helt ind til militæret officielt rykker ud af Avedørelejren i marts 1996. Herefter blev bygningen udlejet til forskellige private firmaer, indtil 2021, hvor Forstadsmuseet rykkede ind. Forstadsmuseet har med ”Historien i Gaden” formidlet Hvidovre og Brøndbys lokalhistorie på en utraditionel måde. Hovedformålet er at fortælle om forstadens glemte historier, dér hvor de er sket, og hvor borgerne i forvejen færdes. Dette har indtil 2021 været igennem permanente eller midlertidige installationer, foldere, hjemmeside og levende formidling, men nu rykkede Forstadsmuseet for første gang indenfor. Hovedporten er omdannet til Historieporten, hvor alle er velkomne til at komme indenfor, se den gamle vagtbygning, lade sig inspirere af et mindre udsnit af forstadens glemte historier, for selv at tage ud og opleve historien i Brøndby og Hvidovre.