Hvidovre Rådhus

Hvidovre Rådhus blev indviet i 1955 og på indvielsesdagen gæstede Hans Majestæt Kong Frederik 9. og hustruen Dronning Ingrid rådhuset. Det var første gang Hvidovre By fik officielt royalt besøg.

Den lange vej til Hvidovre Rådhus

I slutningen af 1800-tallet var Hvidovre endnu en lille sognekommune med under 600 indbyggere fordelt på 83 huse og gårde. Børnene gik i skole på Rytterskolen ved kirken og fattighuset i Hvidovregade tog sig af de fattige og hjemløse. Derfor var de kommunale opgaver få, og behovet for et reelt rådhus var ikke eksisterende. Det var sognerådet som stod for alle de kommunale opgaver, der var ingen ansatte. Sognerådet mødtes derfor i medlemmernes egne hjem, på skolen, Damhuskroen eller Flaskekroen. De enkelte medlemmer havde hver deres ansvarsområde, som f.eks. fører af kørselsprotokol, vejforstander, som også stod for skatteopkrævning og en var sekretær, der stod for regnskab.

Allerede i 1909 blev det nødvendigt at få et fast kontor til sognerådet, og valget faldt på en toværelses i ejendommen Lykkens Minde på Hvidovregade. Efter udbruddet af 1. verdenskrig i 1914, blev kommunen også påvirket af omfattende rationering og regulering, selvom Danmark ikke var aktiv deltager i verdenskrigen. Det betød også, at mange nye opgaver landede på sognerådets bord, så allerede i 1919 måtte der større lokaler til, og sognerådet rykkede nu ind i en lejlighed med tre værelser, fremfor to, dog stadig i Lykkens Minde. Herfra blev der uddelt rationeringskort og afholdt både valg til rigsdagsvalg og kommunale valg.

I 1902 var Rytterskolen blevet for lille til alle byens børn, der rykkede ind i en nybygget skole i Hvidovregade. I 1924 gentog historien sig og skolen var blevet for lille, så de rykkede til en nybygget skole, der senere blev kendt som Sønderkærskolen. Nu stod bygningen i Hvidovregade tom, og det var en mulighed sognerådet ikke lod deres næse gå forbi. Sognerådet, der netop få år forinden havde ansat deres første lønnet personale, rykkede kontorerne ned til den gamle skole i Hvidovregade. Officielt fik bygningen dog først navnet Hvidovre Rådhus i 1948, få år før det igen flyttede.

Hvidovre Rådhus – et moderne byggeri

Fremvæksten af velfærdsstaten og dens mange institutioner krævede mere omfattende og effektiv kommunal administration. Indbyggertallet i Hvidovre Kommune var vokset til svimlende 24.000 indbyggere i 1951 og med så mange opgaver skulle der igen nye bygninger til, som kunne rumme alle de forstående opgaver og en forventning om en yderligere befolkningstilvækst.

Det blev besluttet, at der skulle bygges et nyt rådhus på Hvidovrevej 278, tegnet af arkitekterne Schønnemann og Brandi. Helge Schønnemann kom selv fra Hvidovre og havde også tegnet Risbjerg Kirke og Dansborgskolen.
Den 19. juni 1951 tog sognerådsformand Ole Toft Sørensen det første spadestik til det nye rådhus og 2. december 1952 blev grundstenen lagt. Hvidovre Rådhus blev ved stor festivitas indviet 19. april 1955 med besøg af Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid, som nævnt, var det første officielle royale besøg i Hvidovre.

Udsmykning af rådhuset

I Rådhussalen er der på væggen, som man møder når man træder ind i salen, et kæmpe maleri, der går fra gulv til loft over to etager. Maleriet er skabt af Carlo Rosberg og bærer titlen ”En Kommune Skabes”. Maleriets motiv er flere fortællinger fra Hvidovres historie, flettet ind i hinanden. Ved siden af børnene der dyrker sport, ses de ældre kirkegængere, der går fra kirken mod murermestrene som bygger – for Hvidovre er en kommune der igennem tiden har bygget sig større og større. Dette er blot nogle af figurerne i det enorme maleri, som stadig kan ses i Rådhussalen den dag i dag.