Fægtesalen

I dag står det gamle gymnastikhus stadig flot i Avedørelejren og troner med originale detaljer i bygningsværket. Men hvad er bygningens historie egentlig?

Avedørelejren

Da Avedørelejren blev  anlagt i årene 1911-1913, var den symbol på en helt ny forsvarsstrategi i forhold til den gamle,baraklejr, Paradislejr, som  lå længere nede ved Vestvolden. I stedet for at tro på, at en fast befæstning kunne forsvare København og derved hele Danmark, satsede man i stedet på det levende værn, der skulle bestå af soldater i større enheder, som samtidig havde fået en bedre militær uddannelse. .

Det var arkitekten Helge B. Møller, der tegnede den nye Avedørelejr. Han er især kendt for at have tegnet flere offentlige bygninger som var nye i samtiden som elektricitetsværker og togstationer.  Avedørelejren kom til at koste 678.997 kr. og 62 øre at opføre, og selvom det er mange penge, så var det en lejr i den billigere ende sammenlignet med de andre lejre, der blev opført i samtiden. Som bekendt hænger pris og kvalitet ofte sammen, og der opstod da også forskellige problemer ved anlæggelsen af lejren, f.eks. i forhold til  en skydebane der blev anlagt på et areal, der ikke var egnet til skydebane. Dertil kom de gnidninger mellem arbejdsgiver og arbejdstager, der betød flere arbejdsnedlæggelser i byggeårene.

De problemer, både uforudsigelige og forudsigelige, har, så vidt vi ved i dag, ikke haft indflydelse på byggeriet af gymnastikhuset, som vi i dag kender som fægtesalen.

Bygningen

Selve gymnastikhuset er bygget i 1912 og blev brugt til fysisk træning for de soldater der var udstationeret i lejren.  Arealet i bygningen er på hele 366m2. Bygningen, som er opført på en sokkel af beton og murværket i røde teglsten, var oprindeligt en T-formet bygning, men på bygningens nordlige side, som er den side der ligger væk fra Alarmpladsen, blev der i 1952 tilbygget en varmecentral.

Den sydlige del af bygningen, som er ud mod Alarmpladsen, var helt fra starten tiltænkt til gymnastikhus, mens den oprindelige nordlige del blev brugt som, soldaterhjem. Den multifunktionelle bygning er allerede med i tankerne for lejren helt fra start, hvor arkitekten ønskede et kombineret gymnastikhus og soldaterhjem.

Der er kræset for alle detaljer på bygningen, så det kommer det næppe som nogen overraskelse, at den er bevaringsværdig i kategori 1. Murværket på bygningens hjørner synes fremhævet som murede søjler, bygningens kuppeltårn i den sydlige del, med det indmurede ur i gavlen, de små ornamenter formet som dragehoveder… Det er alle detaljer som er med til at gøre bygningen til noget helt særligt og bygningen skiller sig væsentligt ud fra de andre bygninger i lejren.

Fra gymnastikhus til fægtesal

I dag kendes bygningen under navnet ”Fægtesalen”, men hvornår præcis den begyndte at gå under det eksotiske navn, vides ikke. Vi har billeder af soldater der øver bajonettræning foran den, muligvis har bajonettræningen også foregået indenfor i gymnastiksalen, men vi ved desværre ikke, om det er denne træning med bajonetter, som har givet det nye navn til bygningen, eller hvornår i så fald.

I dag bliver den sydlige del af bygningen stadig brugt til at lave fysiske øvelser, om end en lidt anden slags, end bygningen oprindeligt var tiltænkt. I dag er det nemlig primært Cirkusmuseet og deres cirkusskole som bruger den gamle bygnings gymnastiksal. Disciplinen for dem der udøver fysiske aktiviteter, er stadig i højsædet.