Svenn Eskes forstadsarkitektur 7: Schneekloth

Dette er syvende og sidste stop på cykelturen rundt til arkitekt Svenn Eske Kristensens bygninger i Brøndby og Hvidovre. Der er i alt syv stop på ruten, som du finder på kortet her, men du kan sagtens tage historierne uafhængigt af hinanden.

Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby

 

Da gymnasiet blev for alle
I 1854 oprettede Hans Schneekloth en skole for drenge på Vesterbro under navnet Realskolen for Frederiksberg og Vesterbro. I 1969 flyttede skolen, der i mellemtiden havde fået navnet Statsgymnasiet Schneekloths Skole, til Brøndby i helt nyopførte bygninger på Brøndby Møllevej. Byggeriet var tegnet af arkitekten Svenn Eske Kristensen.

Ungdomsoprøret var i fuld gang, og uddannelsessystemet var midt i en brydningstid. En studenterhue var ikke længere forbeholdt de få, hvis forældre også havde en gymnasial uddannelse. Gymnasiesektoren var blevet demokratiseret og blevet en uddannelse for den brede befolkning. Med et langt større elevtal var der behov for nye bygninger og mange nye, unge lærere. Unge lærere der i ungdomsoprørets ånd gik ind for kreativitet og elevmedbestemmelse.

Schneekloth følger med tiden
Med udflytningen til Brøndby til en helt ny bygning, fulgte Schneekloth Gymnasium udviklingen. De nye tider afspejledes tydeligt i bygningens arkitektur. Bygningen var bevidst opført i en enkelt etage med fladt tag, så den ikke dominerede over de lave omgivelser med sin højde, og inde i selve bebyggelsen var der udsyn og adgang til grønne områder i form af gårdhaver og en botanisk have. I det hele taget var der i arkitekturen lagt vægt på en uprætentiøs fremtoning med adgang til det fri afspejlende samfundets demokratisering af uddannelsessektoren – en helt anden oplevelse end de gamle lokaler på Værnedamsvej: ”Vi startede i 2.g på Schneekloth i Brøndby 1969. Alle 2.g klasserne flyttede med fra Værnedamsvej. Vi havde glædet os til at komme væk fra efterhånden nedslidte og utidssvarende lokaliteter på Værnesdamsvej. Og der var sandelig også en stor forskel på Værnedamsvej og Brøndby. I Brøndby oplevede vi moderne og luftige klasseværelser, mange faglokaler (…) atriumgårde med blomster og planter og masser af udendørsplads.”

Jeg var i den første årgang, hvor piger blev optaget
De nye tider afspejledes også i selve undervisningen og i forholdet eleverne og lærerne imellem. For første gang i skolens historie blev der optaget piger på uddannelsen. Skolen som elitær drengeskole var endegyldigt forbi, og dynamikken mellem eleverne ændrede sig markant: ”Og så var der også lige det væsentlige, at nu var der kommet piger fra 1.g niveau. Det var særdeles opløftende, og pigerne gav en helt uvant god og munter stemning på skolen, som vi ikke havde kendt på Værnedamsvej.” ”Jeg var i den første årgang, hvor piger blev optaget. Vi startede i 1969. Det var ret overvældende med alle de boys og fede fester med mange drenge…!”

Med udflytningen udskiftede nyuddannede, unge lærere efterhånden også det gamle lærerkollegie, og som noget helt nyt blev der også ansat kvindelige lærere. Det kunne give lidt brydninger mellem ”den gamle” og ”nye” skole: ”Da jeg blev ansat 1969, mødte jeg et virkeligt gammelt lærerkollegium, syntes jeg, der for de flestes vedkommende hadede at de var flyttet til Brøndby. Og så var der noget akademisk over lærerkollegiet, jeg ikke selv kendte til.”.Det var en skole under stor forandring da jeg kom til i 1974 (…) Mange af de ældre lærere var holdt op og der blev ansat mange nye.”. “Der var også kommet nye lærere til (…) og de nye lærere var med til at skabe en mere åben og moderne ånd på skolen.”

Sidste vers
Den 1. januar 1986 overtog Københavns Amt gymnasiet, og skolen ændrede navn til Schneekloth Gymnasium, men med faldende elevtal blev gymnasiet kort efter vedtaget lukket. Der var flere elevdemonstrationer og møder, hvor der blev kæmpet for at beholde skolen, men d. 30. juni 1992 lukkede skolen.

Karl Ploug, som havde været skolens rektor i stort set hele skolens levetid på Brøndby Møllevej har fortalt om den sidste dag: ”Jeg synes, det blev en meget flot translokation vi holdt, den sidste i skolens historie. Vi havde valgt at synge ”Nu er dagen fuld af sang” med de symbolske ord ”Ræk mig en forglemmigej/ og sidst en krusemynte/sådan slutter vi vor leg/ så glad, som den begyndte”. Den blev også sunget ved indvielsen i 1970.”

I dag holder SOSU H til i de gamle Schneekloths gamle gymnasiebygninger på Brøndby Møllevej.

 

Ved at følge kortet her kommer du rundt til Svenn Eskes andre bygninger i Brøndby og Hvidovre. Schneekloth er sidste stop.