Gavlkunst

Brøndby Kommune er en kommune, der i den grad har offentlig kunst på dagsordenen. Legepladser, grønne arealer og gadehjørner prydes af fascinerende kunstværker, men nogen af de største kunstværker er dem på gavlene af blokkene omkring Nygårds Plads.

Blokkene omkring Nygårds Plads

I årene 1954-1960 blev der udarbejdet en bebyggelsesplan for området, der i dag kendes som Nygårds plads. Oprindeligt havde jorden tilhørt en lokal gård ved navn Nygård. Nu skulle der bygges på jorden, og planen var, at der skulle bygges mange boliger, som bl.a. skulle løse boligmangelproblemet, der var opstået i København i kølvandet på befolkningstilvæksten efter 2. verdenskrig. I de år byggeriet stod på, var Brøndbyøster Danmarks største arbejdsplads.

Byggeriet er opført i beton, som var nyskabende byggemateriale i samtiden. Med beton kunne man opføre billige boliger. Materialet var nemt at arbejde med, så det krævede ikke meget uddannet arbejdskraft, hvilket gjorde, at det også gik stærkt med at bygge boligerne.

Selvom det var boliger, som var opført billigt og hurtigt, så var kvaliteten af byggeriet stadig af fin kvalitet. Allerede to år efter, at boligerne var opført, opstod der brand i toppen af en af højhusene, som medier landet over berettede om. ”Brand i højhus” lød overskrifterne. Men ingen omkom og bygningen led kun minimal skade, da branden var opstået i et pulterkammer på bygningens øverste etage. Branden raserede pulterkamrene, men nåede aldrig videre ned i bygningen, da betonloftet var brandsikkert. Ydermere led kun otte lejligheder vandskade som følge af slukningsarbejdet.

Idéen til gavlkunst i Brøndbyøster

I slutningen af 1980’erne trængte højhusene dog alligevel til en større renovering, og i den forbindelse blev det besluttet, at de skulle udsmykkes med gavnmalerier.

Valget af kunstnere faldt på de meget prominente kunstner: Ib Geertsen, Ole Schwalbe, Arne Hansen og Per Arnoldi. Udsmykningerne på gavlene er henholdsvis 52 og 34 meter høje.

Kunstværker af den kaliber krævede også et stort værksted, så de blev fremstillet på det nu nedlagte skibsværft i Helsingør. Gavludsmykningerne er malet direkte på aluminiumsplader.

I dag kan højhusenes farvestrålende gavlmalerier ses på lang afstand, og de udgør et markant kunstnerisk landemærke, som dagligt ses af flere tusinde forbipasserende i bil og tog.