Den totalplanlagte by


Se Forstadsmuseets film og få en kort intro til boligmangel, betonbyggeri og byerne ned langs med Køge Bugt!

Efter 2. verdenskrig var der stor mangel på boliger i København og i 1961 blev Køge Bugt Loven derfor fremlagt. Planen var at bygge 10 nye totalplanlagte byer med plads til 150.000 indbyggere. En af disse nye byer skulle ligge i Avedøre. Byen blev planlagt i 1968 og var den inderste af byerne fra Køge Bugt Planen. Avedøre Stationsby blev opført i årene 1972-1982 og blev bygget af præfabrikeret montageelementer, der bare skulle samles og hejses på plads på stedet.
Stationsbyen blev et skoleeksempel på den totalplanlagte by og var et nyskabende almenboligbyggeri.
Avedøre Stationsby var især tænkt som boliger for arbejderne i industriområdet på det nærliggende Avedøre Holme.

Op gennem 1950’erne steg velstanden i Danmark. Dette krævede, at der skulle bygges nye, moderne og varierede boliger. Derfor er Avedøre Stationsby resultatet af en lang række forskellige boligdrømme. Byen indeholder alt fra toværelses lejligheder og penthouse i højhuset, til femværelses rækkehuse. På denne måde er der plads til store børnefamilier, men også enlige.

Da Avedøre Stationsby blev bygget, valgte man helt bevidst, at kappe båndene til fortiden. Man rev alle bygninger på stedet ned og fjernede metertykke jordlag i forsøget på at starte på en frisk. På denne måde håbede man, at det moderne menneske i det moderne byggeri, ikke ville blive tynget af fortidens traditioner og sociale forskelle.