Gartneriet Vesterled

Avedøre Tværvej 3, 2650 Hvidovre Matr. nr. 11c af Avedøre By, Avedøre (fra 2001 13as af Avedøre By, Avedøre)

Udstykning fra Dybenskærgården
Mart. nr. 11c af Avedøre By, Avedøre – Avedøre Tværvej 3 på 2 ha.
Gartneri fra 1922 – 1971
Ejere: Handelsgartner O. Knudsen – Handelsgartner Morelli – Handelsgartner Oluf Kirk – Handelsgartner Erling Kirk

Handelsgartner O. Knudsen startede gartneriet i 1922 med to små drivhuse med blomster produktion men dyrkede også frilandsgrøntsager og frilandsblomster.

I 1932 købte Handelsgartner Morelli ejendommen og fortsatte med den samme produktion.

I 1939 blev Vesterled solgt til Handelsgartner Oluf Kirk som byggede store moderne drivhuse til nellikedyrkning som i 1940 blev udbygget til i alt 8000 m².

Oluf Kirk blev kendt som en af de allerdygtigste Nellikegartnere på grund af blomsternes kvalitet og holdbarhed. Gartneriet lå på den allerfedeste lerjord hvori nellikeplanter trives bedst. I 1958 overtog sønnen Erling Kirk gartneriet, som blev solgt til Stationsbyen i 1971.