Dybenskærgård

Dybenskær eller som den hed før “Huulegaard”, da den lå i landsbyen. Den gamle Huulegård blev smedje og lå længe i byen. Revet ned af smed Holm for at give bedre arbejdsforhold.

Dybenskær bliver det nye navn efter det gamle marknavn Dyvelskier.

Årstal og oplysning om fæstere/ejere

-1689 Anders Pedersen Dannemand gift med Anne Jensdatter (&Niels Schaaning til 1688) Anders død i 1689. De var vist begge også involveret i Stevnsbogård.

1689-1722 Hans Hansen ½gård gift med enken Anne Jensdatter. Den anden ½gård bliver i 1718 til gården???

1722-1762 Niels Hansen, fæster Ryttergodsets Vorned gården godvilligt opladt p.g.a.alder.

1762-1791 Mads Nielsen, *1724 søn ad Niels Hansen, gift med Ellen Hansdatter*1731. Han død 1803 hun i 1804.

1793? eller 1782 Udflyttet fra landsbyen med Huulegaard (Hullegaard) I 1782 sælger Mads Nielsen gårds- og haugeplads i byen til smedesvend Morten Jensen, så det nu bliver smedie ?

1791-1824 Peder Andersen* 1758 fra Husum gift med Margrethe, datter af Mads Nielsen.

1824-1834 Søren Sørensen.

1834-1848 Jens Peter Larsen.

1850 Gården totalt afbrændt 23. -24. maj 1850.

1848-1852 Thomas Kaabe Nielsen. Her hedder gården Dybenskær.

1852-1860 Jacob Jensen.

1860-1862 Auktionsskøde til Laurits Rasmussen Høite.

1862-1868 Otto Christian Grum.

1868-1872 Hans Damm.

1872-1875 Hans Jensen Hansen.

1875-1894 Jens Pedersen.

1894-1920 Anders Johan Sørensen, udlæg.

1920-1937 Laurits Sørensen, næstformand grundejerforeningen 1921, medlem af Glostrup sogneråd 1929-33.

1937 Kbh. Kommune. Laurits Sørensen forpagter.

1970 Efterbehandlingssted for Hospitalet Nordvang, Københavns amtskommune.

1982 Kortvarig besat af unge fra Avedøre efter at have stået tomt i en længere periode. Samme år brænder stuehuset og kommunalbestyrelsen beslutter at gården skal nedrives.