Gartneriet Engvadsminde

Udstykning fra Engvadgård
Matr. nr. 12p, Vestre Strandvej på 0,8 ha.
Gartneri fra 1922 – 1970
Ejere: Carl G. Petersson, Viggo Olsen (forpagter 1942-1959) og Hans Petersen.

Arbejdsmand Carl G. Petersson startede Avedøres mindste gartneri uden drivhus i 1922.

Gartneriet havde flere hundrede Mistbænkevinduer. Der blev dyrket radiser, gulerødder, salat, porre, rabarber og meloner.

Familien fik 8 børn, og Carl Petersson måtte også arbejde i 30 til 40 timer om ugen i Lauritz Hansens gartneri for at kunne forsørge sin familie. Alle børnene fik en god uddannelse ” Kom godt i vej”, som man sagde dengang.

Gartneriet blev senere solgt til handelsgartner Hans Petersen, der også ejede gartneri i Hvidovre (ved Hvidovre Torv), hvor han havde bopæl. Gartner Viggo Olsen arbejdede i begge gartnerier indtil 1942, hvor han forpagtede Engvadsminde.

Handelsgartner Viggo Olsen klarede tilværelsen ved dyrkning af samme afgrøder og produktionsmetoder på friland som Carl Petersson. Viggo Olsen kørte selv på torvet 3 gange ugentligt. Han delte stade med en anden gartner, der havde 2 dage.

I 1959 ophører forpagtningen. Handelsgartner Hans Petersen flytter til Engvadsminde efter at have solgt sit eget gartneri i Hvidovre til udstykning af boliger. Hans Petersen byggede en ny villa på gartneriet. Hans Petersen dyrkede persille, radiser samt salat og rabarber. Han solgte sin produktion fra eget torvestade i Hallen på KGT. i Valby.

Gartneriet blev som det sidste solgt til Stationsbyen til en meget god pris.