Gartneriet Grænsen

Udstykning fra Avedøregård
Matr. nr. 6c af Avedøre By, Avedøre – , Kettevej 1 på 3,5 ha.
Gartneri fra 1916 – 1978
Ejere: Niels Sørensen og Svend Bruun

Gartneriet er grundlagt i 1916 på 3,5 ha. af Niels Sørensen.

Det blev overtaget 5/3 1931 af Gartneriejer Svend Bruun, født 1904. Søn af Handelsgartner Svend Bruun. Han lærte gartneri i Bernstorff Slotshave og hos Carl Andersen, Peter Bangs Vej, Frederiksberg., opholdt sig 2 år i London hos Lowe and Shawyer Ltd., derefter hos Neubert i Hamborg, var 3 år i Amerika bla. hos New Jersey og i Premier Rose Garden, Chicago.

Gartneriet var beliggende ved offentlig vej på meget svær, lejrmuldet jord; det blev omgivet af hække, der skabte gode læforhold.

Gartneriet blev drevet som Nellikegartneri med 12 Huse, i 0,5 ha under glas. Deraf byggedes de 5 huse 1931-1933 og de 4 i 1934. På friland var plantet 400 frugttræer (æbler, pære, og blommer). Varerne blev afsat hovedsagelig på Københavns Torv.

I gartneriet var ansat 1 bestyrer, 2 medhjælpere, 2 elever og ! fyrbøder. Der var eget vandværk med elektrisk pumpe.

Svend Bruun byggede 6 drivhuse på Kettegården i Avedøre, som han købte, og dyrkede også her nelliker i andre drivhuse.

Svend Bruun fik gennem Alm. dansk Gartneriforeningen gennemført at titlen Handelsgartner blev ændret til Gartneriejer.

Gartneriet blev nedlagt i 1978 og jorden solgt til rækkehusbebyggelse. Arealet nærmest Kettevej er i dag McDonalds og Netto.