Sigfred Sørensens Handelsgartneri

Udstykning fra Poppelgård
Mart. nr. 2e af Avedøre By, Avedøre –  Gammel Køge Landevej 25, Avedøre Strand på 1,8 ha.
Gartneri fra 1934 – 1945
Ejer: Sigfred Sørensen

Gartneriet blev påbegyndt d .l januar 1934 ved køb af landbrugsjord (en del af “Avedøre Holme”).

Indehaveren, Handelsgartner Sigfred Sørensen, født 29/7 i 1905 i Ulstrup Sogn som søn af gårdejer Peder S.  Sigfred Sørensen blev  uddannet hos M. Jørgensen i Hobro 1921-24 og Chr. Nebel i Randers 1924-26. Han gik på aftenskole i Hobro og Randers samt på Beder Gartnerskole 1928-1929. Medhjælper hos Chr. Asmussen i Rødovre 1926-28 og hos P. Bech i Hvidovre 1929-3I og bestyrer af,”Vilvorde´s” Blomstergartneri 193I-34.

Gartneriet lå på let muldjord med lerunderlag, og blev drevet som handelsgartneri med 2 Drivhuse og 50 mistbænke, i alt 3I0 m²under glas.

Til grøntsager var udlagt 10.000 m² og til Blomster 6700 m² samt til Have 1179 m².

Produktionen blev afsat på torvet i København.

Gartneriet blev udstykket til parcelhuse i 1940erne.