Gartneriet Ny Plantage

Udstykning fra Engvadgård
Matr.nr.12b og 12f af Avedøre By, Avedøre 7 ha.
Gartneri fra 1812 – 1965
Ejere:
1812 – Det kgl. danske Landhusholdningsselskab
1832 – Staten overtager
1844 – Bortforpagtes
1860 – Købes af Handelsgartner Isak Hansen
1909 – Deles mellem sønnen Lauritz Hansen (12f) og svigersønnen H. Eigtved (12b)
1941 – Gartneriet samlet igen – Knud Velbak køber begge gartnerier af Hansen og Eigtved
1965 – Gartneriet sælges til Glostrup Kommune

Gartneriet Ny Plantage er Avedøres ældste gartneri (planteskole og frøavl).

På dette Areal oprettede Det kgl. danske Landhusholdningsselskab i 1812 en Planteskole, hvorfra der uddeltes frugttræer til landboere. Da det kneb for Selskabet at opretholde den, tilbød man den i 1832 til Staten; denne overtog den d. 14/3 I833 og drev den i 10 År under Ledelse af Plantør Hans Hansen (død 1845).

I 1844 bortforpagtedes den for 12 År til Fr. W. Frisenette (født 10/9 1809, død 1880), som navnlig drev frøavl. Den overtoges derpå af Jørgen Poulsen, Avedøre.

I 1860 købtes arealet af Handelsgartner Isak Hansen; den var da på ca. 7 ha.

I 1909 blev det delt mellem sønnen, Laurits Hansen, 12f og svigersønnen, H. Eigtved, 12b.

Handelsgartner Lauritz Hansen var født 6/11 i 1872 i Avedøre; og lærte gartneri i D.T. Poulsens Planteskole, Kbh. F., samt hos faderen. Gartneriet Ny Plantage jord bestod af god muld med lerunderlag, og nogle gode tjørnehække gav gode læforhold.

Ejendomsskylden var i 1932 på 35000 kr. Virksomheden blev drevet som grøntgartneri med 1 drivhus og ca. 35o bænke, i alt ca.1200 m2 under glas. I huse og bænke dyrkedes tidlige radiser, gulerødder, persille, rabarber, meloner og jordbær, på friland jordbær, porrer, ærter, selleri, agurker og asier samt tomater og buskfrugter; Produkterne blev afsat på Københavns torve, og der produceredes årligt ca. I 25.000 porrer, 4000 kg meloner, 150000 drevne gulerødder, 400.000 stk. radiser og 125.000 stk. rabarber. I Gartneriet var der ansat 3 helårsarbejdere samt i sæsonerne 4 sæsonarbejdere. Der holdtes 2 heste, 1 torvebil og andre køretøjer. Gartneriet havde eget vandværk med elektrisk pumpe. Det deltog i 2 udstillinger i Forum (1931 og i 1933) med jordbær og drevne grøntsager og har der modtaget 2 Ærespræmier. Lauritz. Hansen havde forskellige tillidshverv i Glostrup Sogneråd, Brøndby Menighedsråd m.m. Handelsgartner Lauritz Hansen var også i mange år formand for Avedøre Grundejerforening fra 1936 til 1945.

Anna og Lauritz Hansen var kendt for deres store hjælpsomhed, især for børn, måske fordi de ingen arvinger selv fik.

I 1941 solgte Lauritz Hansen gartneriet til Knud Velbak, og Ny Plantage fik igen én ejer.

Handelsgartner Hans Eigtved startede i 1909 et frilandsgartneri på sin arvede halvdel af det oprindelig gartneri, og dyrkede selleri, kål, rødbeder, persille, dild og timian. Herudover var der frugtavl – blommer, pære, æbler og frugtbuske.

Handelsgartner Knud Velbak

I 1941 købte Handelsgartner Knud Velbak matr. nr.12b og 12f af Hans Eigtved og Lauritz Hansen og gartneriet Ny Plantage blev samlet igen.

Knud Velbak dyrkede blomkål, selleri, og porrer, persille og jordbær. Men tomatproduktionen i de nyopførte drivhuse ca. 3000 m2 blev dog den vigtigste indtægtskilde for gartneriet.

Gartneriet blev solgt til Glostrup Kommune i 1965.