Søren Eriksens Handelsgartneri

Udstykket fra Søren Eriksens gård i Lillegade – Det meste jord uden for Avedøre
Matr. nr. 32 af Brøndbyøster By, Brøndbyøster  –  Stavnsbjergvej /Brøndbyøstervej på 0,8 ha.
Gartneri fra 1908 – 1947
Ejer: Søren Eriksen

Søren Eriksen, var født d. 7 juli 1869 i Avedøre som søn af jordbruger Niels Eriksen. Uddannedes ved Landvæsenet og begyndte i 1904 på sit eget landbrug på 4 ha. Fra1908 grundlagdes et gartneri på ejendommen. Jorden bestod af god muld med lerunderlag, bonitet 24. Der var gode læforhold omkring glasarealet. Ejendomsskylden var 29,5oo Kr.

Gartneriet blev drevet som grøntgartnerimed drivhus og 200 mistænke, i alt var ca. 700m² under glas. Der dyrkedes navnlig blomkål til skæring (ca. 40,000 hoveder) samt: tomater, meloner og persille i drivhuset. I mistbænkene: Meloner, radiser og gulerødder samt diverse køkkenurter på friland. Ved jordbearbejdningen brugtes hestekraft.

Varerne blev afsat på Københavns Grønttorv. Gartneriet havde eget Vandværk med elektrisk motor. Der holdtes 3 heste og 3 køretøjer.

Sønnen, Hans Eriksen, født d. 28. februar 1893, solgte gartneriet i 1947. Han havde startet sit eget gartneri allerede omkring 1930 på en udstykning fra Kettegård.