Engvadgård / Thornborg

Årstal og oplysning om fæstere/ejere

-1763 Laurits Lauritsen

1673-1707 Hans Jensen Kiøge (Kroeman), gift med Ebele Madsdatter. Hans døde 1707, 85 år.

1707-1708 Enken Ebele Madsdatter.

1708-1712 Børge (Byrhe) Andersen gift med Ebele i 1708. Børge døde i 1712.

1712-1716 Albert Nielsen gift med enken Ebele. 1716 deltes gården.

1716-1728 Albert Nielsen

1716-1740 Stedsøn Jens Hansen gift med Margrethe Sørensdatter 1716.

1728-1740 Enken Ebele

1740-1751 Jens Hansen Foged overtager forældrenes del

1740-1785 Jens´ svigersøn Peder Pedersen f. 1712, gift 1740 med Ebel Jensdatter fra Audøre f. 1721, 4 sønner, 2 døtre

1785-1787 Enken Ebel Jensdatter døde 12/12-1787, 67 år

1787-1790 Ole Pedersen f.1744, Peders og Ebels søn

1790-1794 Laurs Laursen fra Risby gift med Birte, Peders og Ebels datter 1789. Laurs dør. Gården hedder “Tornborg”

1794-1812 Søren Pedersen fra Vigerslev gift med enken Birte 1794.Gården deles i 1812

1812-1818 Søren Pedersen

1812-1854 Landhusholdningsselskabet

1818-1829 Hans Jensen

1854-1875 skøde til Frederik Vilhelm Frisenette.

1829 Kontrollør Peter August Tillge, gården hedder nu “Thornholm”.

1829-1862 Peder Nielsen

1862-1876 Hans Chr. Knudsen

1876-1895 Jørgen Olsen

1895-1919 J. F.Jørgensen i Glostrup sogneråd fra 1901-1906.

1919-1922 Laurits Larsen

1925- ? A. Holmenlund

Læs om familien Holmenlund