Hans Børge Jensens Gartneri

Vestre Strandvej 42, 2650 Hvidovre Matr. nr. Matr.nr. 17g (fra 1967 17ld) af Avedøre By, Avedøre

Udstykning fra Engstrupgård
Matr. nr. 17g, Vestre Strandvej 32 på 2 ha.
Gartneri fra 1935 – 1969
Ejer: Hans Børge Jensen

Handelsgartner Børge Jensen startede gartneriet som grøntsags gartneri, men det var ikke rentabelt. Derfor omlagdes produktionen til dyrkning af radiser. Der blev i alt bygget 5 drivhuse, der leverede ½ million radiser på 5 uger og blev landskendt for sine radiser.

Handelsgartner Børge Jensen købte i 1935 gartneriet.

Gartneriet blev udstykket til parcelhusgrunde omkring 1969.

Link: Else Jensens erindringer om Hans Børge Jensens Gartneri