Peter Jensens Gartneri

Avedøre Tværvej 73, 2650 Hvidovre Matr. nr. og adresse findes ikke mere - nærmeste husnummer er 77

Udstykning fra Engvadgård
Matr. nr. 12m af Avedøre By, Avedøre – AvedøreTværvej 73 på 2 ha.
Gartneri fra 1922 – 1967
Ejere: Handelsgartner Peter Jensen, sønnen Børge Jensen

Handelsgarner Peter Jensen køber i 1922 arealet af gårdejer Chr. Christensen og stater et gartneri med 200 mistbænkevinduer kombineret med stuehus, stald og udhus.

Han udvikler hurtigt bænke-arealet til 800 vinduer (ca. 1600 m2 glas dækket areal som blev flyttet 2 gange hvert år). Den første kultur var radiser og gulerødder på undervarme af staldsmøg som fra 1950 blev afløst af DANO Kompost (varmt skrald fra et kommunalt værk i Rødovre).

Radiser og gulerødder blev sået tidligt (februar-marts). Radiserne blev høstet hvorefter de langsommere voksende gulerødder blev udtyndet og var klar til høst i slutningen af maj måned.

Herefter blev kamene flyttet (3vinduer pr. karm ca. 6 m2) og melonplanterne blev sat. I løbet af august var melonplanterne klar til salg. På friland blev der dyrket tidlig blomkål, porre, persille, græskar, selleri, løg og jordbær.

I 1957 byggede Børge Jensen, søn af Peter Jensen drivhuse på ejendommen i alt ca. 2000 m2. Her blev der produceret radiser, tomater, og meloner.

Peter og Børge Jensen påbegyndte også blomsterdyrkning med stedmoderplanter, som var til salg i april og maj måned og blev solgt på eget torvestade.

I 30’erne indtil 1946 blev der kørt med hest og vogn herefter med varevogn og lastbil.

En særlig oplevelse

Som ung gartner blev Birgit gift med Børge Jensen og ventede d.15. april deres første barn.

53.000 radiser var bundtet og var en mangelvare. Børge kørte til Torvehallen i Valby hvor han blev kaldt til telefonen.

Han fik at vide, at han havde fået en datter, da han atter kom tilbage til sit stade var radiserne væk. Køberne havde taget deres bestilte ordre men alle betalte senere for radiserne og en frøsælger spurgte sådan helt tilfældigt – ”Har du fået nogen børn for nyligt?” – Svaret var – ”Ja- Jeg har fået en datter for en ½ time siden”.

Gartneriet sælges

Gartneriet blev i 1967 solgt til ESSO, som håbede på ved dette køb, at kunne få et ben indenfor i den kommende Stationsby. Peter Jensen var nu pensioneret og Børge Jensen startede et nyt gartneri i Snoldelev, hvortil alle drivhusene blev flyttet i 1968 og 1969.

Avedøre Stationsby ligger i dag på gartneriets jorder