Fredningen af “Det Grønne Avedøre”

Fra Hvidovre Avis 19. maj 1999

En meget stor del af Avedøre er grønne områder, og det bliver de ved med at være på grund af Vestvoldens fredninger.

Tager man ud på tur i Avedøres mange grønne områder, er der meget stor sandsynlighed for, at man er i fredet område. Vestvolden blev fredet i midten af 1990’erne, og i denne fredning medtog man f.eks. hele Avedøresletten og Mågeparken.

Vestvolden – Avedøresletten – Mågeparken

Det vakte en del opsigt, at også Mågeparken – som i virkeligheden var losseplads for især byggeaffald – kom med i fredningen. Et mindretal i Naturklagenævnet stemte for at lade Mågeparken stå udenfor fredningen, men den blev indenfor. I dag er parken groet godt til, og trods naboskabet med motorvejen er også Mågeparken en dejlig grøn stribe i Avedøre. Fredningsbestemmelserne for Mågeparken er dog lempeligere end for selve Vestvolden.

“Den Grønne Kile”

I Mågeparken kan man se moderne skulpturer, som der dog er planer om at flytte.

Mågeparken støder direkte op til Vestvolden og Vestvoldskanalen, som sammen med Avedøresletten udgør den inderste del af »Den grønne Kile«, som igen er den nederste »finger« i Fingerplanen fra 1947. I Den Grønne Kile indgår også gartneriområdet øst for Byvej.

Fredningen af Vestvolden skal dels sikre voldanlæggets kulturhistoriske værdier men også de tilgrænsende naturværdier. Vestvoldens vigtige funktion som spredningskorridor for plante- og dyreliv skal sikres.

Avedøresletten skal bevares som slette. Nord for Stavnsbjergvej er der dog mulighed for rideanlæg, og her har Hvidovre kommune planer om rideskole. Også aktiviteterne i det økologiske Quark-center er sikret. I området mellem Avedøre-lejren og Avedøre Stadion kan Hvidovre kommune sanere de eksisterende friluftsanlæg og nyttehaver, men generelt må der ikke laves ny bebyggelse. Det er planen, at offentligheden gennem stier skal sikres adgang til Avedøresletten, ligesom hele Vestvolden nu er åben for passage.