Kroppen i krig på Vestvolden

Omkring år 1900 var Avedøre et militært knudepunkt til lands, til vands og i luften. I dette knudepunkt lå Paradislejren. Paradislejren var en militærlejr, der blev anlagt i 1896 til at huse op til 120 soldater (i fredstid). Soldaterne var udstationeret til at bemande Avedøreafsnittet af Vestvolden i tilfælde af krig.

Lejren blev i 1913 afløst af Avedørelejren, omend Paradislejren var bemandet under 1. Verdenskrig. Herefter har lejren ikke siden fungeret militært, og i dag kan kun fundamenterne fra barakkerne ses mellem træerne.

Den store historie om Danmarks forsvarsstrategi og position i verden, der fysisk kom til udtryk ved anlæggelsen af Vestvolden, er svær at få øje på i dag, hvor stedet emmer af fred og idyl. Derfor sætter Forstadsmuseet løbende projekter i gang for at gøre opmærksom på stedets historie.

I dag kan de modige således prøve en ganske særlig cykeludfordringsbane, der på fornem vis illustrerer, hvordan Vestvolden er gået fra militært knudepunkt til rekreativt område.

Nutidens krigszoner er langt fra Danmark, men da Vestvolden blev anlagt i 1888, var fjenden lige om hjørnet. Denne problematik har Forstadsmuseet sat fokus på sammen med kunstner Karoline H. Larsen. Med udgangspunkt i følelsen af at vente på fjenden har Karoline H. Larsen produceret en film – Kroppen i Krig – der belyser dette tema gennem fire soldater, der alle har været udsendt for Danmark. Gennem deres oplevelser og tanker får vi et sjældent indblik i, hvordan det er at være i en trusselssituation. På selve Voldstien på Vestvolden finder du tillige en række ord, der kobler fortid og nutid sammen i følelserne, der ikke er bundet af tiden, men af det at være soldat i en trusselssituation.

Filmen kan ses herunder.