Gartnerierne

Med urbaniseringen og Københavns kraftige vækst efter midten af 1800-tallet flyttede nye erhverv til Brøndby Strand langs Gammel Køge Landevej. Vejen gav let adgang for ferskvarer til hovedstadens voksende fødevaremarked, og i takt med næringslovslempelser og teknisk udvikling blev der mulighed for især gartneridrift.

I årene frem mod 1. verdenskrig blev en stor del af Brøndby Strands arealer optaget af gartnerier. Gartnerierhvervets arbejdskraftintensive natur betød, at de oprindelige små engmatrikler, der før leverede tagrør og græsning til de enkelte gårde, nu hver især kunne bære hele gartnerier, og omkring 1900-tallet blev jorden ned mod stranden for alvor præget af drivhuse og frilandsgartnerier. Erhvervets store lokale betydning kan blandt andet aflæses af, at handelsgartner Svend Bruun med gartneri på Gammel Køge Landevej var den første bilejer i Brøndby Strand i 1919.

På Høholm blev der kort efter 1. Verdenskrig etableret frugtplantage. De dyrkede især æbler, og ældrecenteret Æblehaven, der ligger på Høholms gamle arealer er opkaldt herefter.

I 1960’erne og 1970’erne blev gartneriernes jord opkøbt og brugt til det omfattende boligbyggeri. Gartnerierne flyttede vestpå, hvis de da ikke blev helt nedlagt, og i dag er de alle forsvundet fra Brøndby Strand, men man kan stadig finde spor efter gartnerierne. Især de store gartnervillaer langs Gammel Køge Landevej er tydelige markører fra denne tid.