Bredalsparken

Bredalsparken er Hvidovres flotteste og umiddelbart mest indbydende blokbebyggelse, opført 1949-1959. Arkitekt Svenn Eske Kristensen realiserede med byggeriet én af Danmarks absolut mest vellykkede parkbebyggelser.

Etageejendomme udformet som parkbebyggelse er for eftertiden blevet næsten synonyme med 1950’ernes forstadsbebyggelse, selv om de ældste eksempler er fra 1930’erne, og bebyggelsesformen er blevet anvendt helt frem til i dag.

De små enheder, de soldrejede altaner og overskuddet udtrykt i pergolaer og teglstensgarager skaber sammen med en varieret bebyggelses- og beplantningsplan et udtryk af tryghed og soliditet.

Bredalsparkens høje æstetiske værdi slører positivt byggeriets størrelse på henved 1.500 lejemål.

Den lange, krumme altangangsblok langs Gurrevej og de lange blokke langs Arnold Nielsens Boulevard indgik ikke i den oprindelige bebyggelsesplan, som opererede med lave rækkehuse her. Men forringede byggestøttelove i slutningen af 1950’erne påtvang ændringer i planerne.

Bredalsparkens Butikstorv er med sine snart 50 år på bagen ét af landets ældste overlevende eksempler på større, samlede og planlagte detailhandelsfaciliteter i forbindelse med opførelse af blokbebyggelser.

Med opførelsen af Bredalsparken indførtes standardhøjde i boligbyggeriet med en etagehøjde på 2,80 m. Arkitekt Eske Kristensen har markeret det ved at trække enkelte sten lidt ud fra facaden i standardhøjderne. Det ses i byggeriets ældre dele.