Svenn Eskes velfærdsdrømme

Arkitekt Svenn Eske Kristensen var velfærdens og forstadens arkitekt. Hans vision var, at arkitekturen skulle danne ramme om det gode liv for den almindelige borger. Han havde stærke holdninger til standarden af den enkelte bolig, og han interesserede sig for, hvordan bygningerne fungerede i praksis.

Svenn Eske gik ind for at rationalisere og industrialisere boligbyggeriet, og han blev derfor en af pionererne indenfor betonelementbyggeriet. Han argumenterede dog samtidig for, at man byggede i små enheder og med varierede facader for at undgå monotonien. Havde man fulgt hans råd, kunne man have undgået megen af den kritik og det dårlige omdømme, som modulbyggeriet fik i 1970’erne.
Det lå Svenn Eske meget på sinde at omgive sine bygninger med grønne arealer til glæde for beboerne – hvad enten de blev brugt til ophold eller leg. Han var også en stærk fortaler for, at lejlighederne fik en god størrelse.

Gennem hele sin karriere var han optaget af at skabe bygninger, der sikrede familiens eller borgerens trivsel. Det vidner om en tankegang, som i overensstemmelse med værdigrundlaget bag velfærdssamfundet, tog afsæt i livskvalitet. Det er således den store fortælling om velfærdssamfundets tilblivelse som kan aflæses i Svenn Eske Kristensens arbejde med at skabe bygninger til de kommende generationer.

Bogen “Velfærdsdrømme. Svenn Eske Kristensens bygninger i Brøndby & Hvidovre” blev udgivet i forbindelse med Arkitekturens Dag 2010.

Du kan læse hele bogen her