Bredalsparken og standardetagehøjden

Ved opførelsen af den flotte blokbebyggelse Bredalsparken blev der skrevet historie inden for standardisering i bygningskonstruktion. Det er markeret med en subtile detaljer i byggeriet.

Byggeriet

Bredalsparken er Hvidovres flotteste og umiddelbart mest indbydende blokbebyggelse, opført 1949-1959. Arkitekt Svenn Eske Kristensen realiserede med byggeriet én af Danmarks absolut mest vellykkede parkbebyggelser, som også i dag udtrykker 1950’ernes drøm om det gode liv i forstaden.

Etageejendomme udformet som parkbebyggelse er blevet næsten synonyme med 1950’ernes forstadsbebyggelse, selv om de ældste eksempler er fra 1930’erne, og bebyggelsesformen bliver også anvendt i dag.

De små enheder, de soldrejede altaner og overskuddet udtrykt i pergolaer og teglstensgarager skaber sammen med en varieret bebyggelses- og beplantningsplan et udtryk af tryghed og soliditet.

Bredalsparken i dag

Bredalsparkens høje æstetiske værdi slører positivt byggeriets størrelse på næsten1.500 lejemål.

Den lange, krumme altangangsblok langs Gurrevej og de lange blokke langs Arnold Nielsens Boulevard indgik ikke i den oprindelige bebyggelsesplan, som opererede med lave rækkehuse her. Men forringede byggestøttelove i slutningen af 1950’erne påtvang ændringer i planerne.

Bredalsparkens Butikstorv er med sine snart 50 år på bagen ét af landets ældste overlevende eksempler på større, samlede og planlagte detailhandelsfaciliteter i forbindelse med opførelse af blokbebyggelser.

Med opførelsen af Bredalsparken indførtes standardhøjde i boligbyggeriet med en etagehøjde på 2,80 m. Den selvbevidste arkitekt Eske Kristensen har markeret det ved at trække enkelte sten lidt ud fra facaden i standardhøjderne. Det ses i byggeriets ældre dele, ud mod bl.a. Gurrevej.