Skoler

Som led i Åben Skole tilbyder Forstadsmuseet historieundervisning i autentiske rammer i byrummet dér, hvor historien er sket. Brøndby og Hvidovres forstadshistorie har mange lag – fra svenskerkrigene i 1600-tallet til højhusbyggeri i det 20. århundredes velfærdsstat.  En afspejling af den store historie i det helt nære miljø – elevernes verden.

Som noget helt unikt arbejder eleverne med historien lige dér, hvor den er sket. Undervisningen er dialogbaseret, og alle elever får undervejs i forløbene mulighed for at konstruere den historiske fortælling samt fremlægge og formidle for hinanden. Undervisningsforløbene er udviklet, så de kobler direkte til skolernes nye Fælles Mål samt Historiekanonen og kan derfor bruges som et eksternt læringsmiljø.

Forstadsmuseets skoletjeneste er endnu ny (oprettet skoleåret 2016/17), og to undervisningsforløb er foreløbig udviklet til brug i historieundervisningen. Efterhånden vil der komme flere på.

“I skyggen af 1. Verdenskrig” – undervisning for 6.-7. klasse.

Tag klassen med på Vestvolden i Brøndby og lær om Danmark under 1. Verdenskrig!

“1657-1660: Da svensken plyndrede” – undervisning for 4.-6. klasse.

Tag klassen med til Brøndbyøster og lær om Svenskerkrigene i 1600-tallet!