0.-4. klasse: “Leg i gamle Brøndby”

Tag klassen med til landsbyerne i Brøndby og lær hvordan landsbyens børn legede for 100-150 år siden, i autentiske rammer!
Ved at lege en række forskellige lege som vi ved, at landsbyens børn legede da bedstemors mor var barn, får eleverne et indblik i historien om dagligdagen i landsbyerne.

For 100-150 år siden så livet meget anderledes ud i Brøndbys landsbyer, end det gør i dag. Dengang var der primært gårde, landbrug og børnene deltog aktivt i det hårde arbejde på gårdene. Børnene måtte lade leg, sjov og spas komme efter pligterne.

Undervejs i forløbet kommer eleverne rundt i landsbyen og bliver præsenteret for nogle af de børn som boede og lege i landsbyen, bl.a. Ejnar og Dorthea. De skal derefter lege som børnene gjorde dengang. Til slut får eleverne en opgave, hvori de skal reflektere over legene og de forskelle og ligheder der var mellem Ejnar og Dortheas liv og elevernes egne.
Herefter snakker vi om elevernes oplevelser i plenum.

Klassetrin: 0.-4. klasse

Fag: Historie & Dansk

Tidsramme og pris: 1½ time og 500kr (Gratis for Brøndbys folkeskoler).

Mødested: Park Allé 50 Brøndbyøster eller Bygaden 69 Brøndbyvester

Booking: Tlf. 36490030 eller forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk

Omsatte læringsmål: 

  • Eleverne får forståelse for børns levevilkår i en landsby for 100-150 år siden.
  • Eleverne kan se deres egen barndom, egne lege og levevilkår i et større historisk perspektiv.
  • Eleverne får kendskab til lege, skoleliv og børneliv igennem autentiske personer som har levet og leget i landsbyerne.
  • Eleverne oplever en tilknytning til historien igennem leg, som minder om lege de kender fra i dag.
  • Eleverne får kendskab til historien der har udspillet sig i nærområdet.

Lærervejledning: Kan hentes her