7.-9. klasse: “Modstand og Medløbere”

Tag klassen med til forstaden og lær om Danmark under Besættelsen!

Forløbet starter med at eleverne, hjemme på skolen, skal undersøge autentiske kilder fra vores lokalhistoriske arkiv om dramatiske hændelser i Brøndby under besættelsen. Eleverne skal forsøge at forske sig frem til hvad der helt præcist skete og finde frem til deres udgave af dramatiske historiers gang.

Senere i forløbet kommer eleverne også en tur rundt i Brøndbyøster, hvor vi kigger på de mange mindesten der findes. Her hører de fortællingerne om dem stenene tilhører og ser billeder af de unge mænd der mistede livet under Besættelsen. Gennem de dramatiske fortællinger reflekterer eleverne sammen over, hvad de selv ville have gjort, hvis de havde været unge under Besættelsen. Og over hvad der drev folk til at blive enten modstandere eller medløbere.

Tilbage på skolen skal eleverne formidle deres fortælling gennem et kreativt produkt, f.eks. en tegneserie, et teaterstykke eller en stop motion-film.

Baggrund: Det er den 9. april 1940. Ned over Danmark falder tusindvis af tyske flyvesedler – Danmark er besat!
I de fem år Besættelsen varer vælger flere folk side. Nogle bliver modstandsfolk og andre bliver medløbere.
På Vestegnen var der både eksempler på modstandskamp, værnemagere og nazisttilhængere.

Klassetrin: 7.-9. klasse

Fag: Historie og Dansk

Tidsramme: 8 lektioner i alt (2 lektioner til forberedelse, 2 lektioner med museet, 4 lektion til evaluering)

Pris: 500 kr. (Gratis for Brøndbys folkeskoler).

Mødested:Ved Pilegården (Krydset Roskildevej/Korsdalsvej), Korsdalsvej 136A, 2605 Brøndby

Booking: Tlf. 36490030 eller forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk

Materiale til undervisningen: Skal hentes her.

Lærervejledning: Hent den her

Omsatte læringsmål: 

  • Eleverne har viden om og kan redegøre for hvad der skete i Danmark og i forstaden under Besættelsen.
  • Eleverne kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse af museets kilder.
  • Eleverne kan udarbejde et produkt, hvori de formidler deres udgave af en historisk hændelse.
  • Eleverne kan med faglige begreber vurdere forskellige typer kilder om Besættelsen og forstaden.