“Modstand og Medløbere” for 7.-9. klasse

Da rammerne for undervisning som bekendt er noget anderledes og begrænset for tiden, har vi her på Forstadsmuseet heller ikke mulighed for at udbyde vores undervisningsforløb i vante rammer. Men hvor der er vilje, er der en vej! Vi har tilpasset forløbet ”Modstand og medløbere” til den nuværende situation og lavet et forløb skolerne selv kan varetage.
I lærervejledningen er der forslag til forberedende materiale udover teksten ”Vestegnen under besættelsen”. Eleverne præsenteres efterfølgende for en række opgaver om 2. verdenskrig, deres familiehistorie under krigen, kildeopgaver om hændelser i Brøndbyøster under 2. verdenskrig og en ude-øvelse.

Lærervejledning

Forberedende tekst: Vestegnen under besættelsen

Opgave: Hvad ved du om 2. verdenskrig

Kildeopgave: Drabet på Søren Birktoft

Kildeopgave: Købmand og topnazist

Kildeopgave: Tragedien i Brøndbyøster

Ud og gå: Opgave med mindesten

Afslutning

God fornøjelse!

 

 

Tag klassen med til forstaden og lær om Danmark under Besættelsen!

Det er den 9. april 1940. Ned over Danmark falder tusindevis af tyske flyvesedler – Danmark er besat!
I de fem år Besættelsen varer vælger flere folk side. Nogle bliver modstandsfolk og andre bliver medløbere.
På Vestegnen var der både eksempler på modstandskamp, værnemagere og nazisttilhængere.

I dette forløb skal eleverne dykke ned i forstaden under besættelsen. De skal undersøge autentiske kilder fra vores lokalhistoriske arkiv og selv danne deres udgave af dramatiske historiers gang. Til slut skal de formidle deres fortælling gennem et kreativt produkt, f.eks. en tegneserie, et teaterstykke eller en stop motion-film.

Klassetrin: 7.-9. klasse

Fag: Historie og Dansk

Tidsramme: 8 lektioner i alt (2 lektioner til forberedelse, 2 lektioner med museet, 4 lektion til evaluering)

Pris: 500 kr. (Gratis for Brøndbys folkeskoler).

Mødested:Ved Pilegården (Krydset Roskildevej/Korsdalsvej), Korsdalsvej 136A, 2605 Brøndby

Booking: Tlf. 36490030 eller forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk

Materiale til undervisningen: Skal hentes her.

Lærervejledning: Hent den her

Omsatte læringsmål: 

  • Eleverne har viden om og kan redegøre for hvad der skete i Danmark og i forstaden under Besættelsen.
  • Eleverne kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse af museets kilder.
  • Eleverne kan udarbejde et produkt, hvori de formidler deres udgave af en historisk hændelse.
  • Eleverne kan med faglige begreber vurdere forskellige typer kilder om Besættelsen og forstaden.