“1657-1660: Da svensken plyndrede” for 4.-6. klasse

Da svensken plyndrede Brøndbyøster

Da rammerne for undervisning som bekendt er noget anderledes og begrænset for tiden, har vi her på Forstadsmuseet heller ikke mulighed for at udbyde vores undervisningsforløb i vante rammer. Men hvor der er vilje, er der en vej! Vi har tilpasset forløbet ”Da Svensken Plyndrede Brøndbyøster” til den nuværende situation og lavet to forløb som skolerne selv kan varetage. Forløb 1 er et som er tilpasset de skoler hvor eleverne ikke kan komme ud og gå ruten, mens forløb 2 er et tilbud til de skoler som har muligheden for at komme ud og se de steder historien har udspillet sig.
Forberedende og opsummerende materiale er med, samt kort, elevark og en liste links til relevante kilder, her på Forstadsmuseets hjemmeside.

God fornøjelse!

 

Lærervejledning: Kort introduktion til forløbet

Forberedende Undervisning: Forberedende materiale om svenskerkrigene

Linkliste: Links relevante kilder til forløbet, på Forstadsmuseets hjemmeside

Kort over Brøndbyøster 1600, kort overBrøndbyøster 2016: Kort der viser vejforløb over den rute der skal gås i forløb 2, derfor kun relevant i forløb 2

Kort over Skandinavien: Kort der illustrerer hvor meget land Danmark mistede til Sverige. Bruges i både forløb 1 og 2

Forløb 1: Forløb 1 lærervejledning

Elevark forløb 1: Elevark til eleverne under forløb 1

Forløb 2: Forløb 2 lærervejledning

Elevark forløb 2: Elevark til eleverne under forløb 2

Opsummerende undervisning: Opsummerende undervisning efter forløbet.

 

 

 

Tag klassen med til Brøndbyøster Landsby og lær om Svenskekrigene 1657-1660 i autentiske rammer! Ved at skulle leve sig ind i og udføre opgaver på vegne af personer, vi ved, levede i Brøndbyøster under krigen – landsbyens præst, den svenske soldat og bonden Jørgen, der både mister sin gård og har en utro kone – lærer eleverne om Svenskekrigene på det helt nære niveau.

I 1658 etablerede svenskerne en lejr i Brønshøj og plyndrede Københavns opland for forsyninger, D. 21. august om morgenen kom de til Brøndbyøster – en landsby på 22 gårde. Efter krigen var der 5 gårde tilbage, alt af værdi stjålet og kirken brugt til hestestald.

Undervejs i forløbet kommer eleverne rundt i Brøndbyøster Landsby og ser nogle af de steder, hvor vi ved at de svenske soldater befandt sig for 350 år siden. Til slut kommer vi en tur indenfor i Brøndbyøster Kirke, der spillede en central rolle under krigen. Her skal eleverne lave opgaver i grupper og til slut fremlægge deres opgaver for hinanden og for klassen.

Klassetrin: 4.-6. klasse

Fag: Historie & Dansk

Tidsramme og pris: 1½ time og 500kr (Gratis for Brøndbys folkeskoler).

Mødested: Brøndbyøstervej 93, 2605 Brøndby

Booking: Tlf. 36490030 eller forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk

Litteratur til den forberedende undervisning: Fås ved booking eller kan hentes her: “Indblik og udsyn. Renæssance”,  “Svenskerkrigene”, “Karl Gustav-krigene” og Faglige links til læreren

Opfølgende undervisning retur på skolen: Efter forløbet kan klassen arbejde videre med kanonpunktet “Statskuppet 1660”. Litteratur hertil fås ved booking eller kan hentes her: “Indblik og udsyn. Renæssance” og “Statskuppet 1660. Historiefaget.dk”

Hvem er ven, og hvem er fjende?
Fredericia Museum og Malmö Museer har sammen udviklet et undervisningsmateriale om Svenskekrigene, der bearbejder danske og svenske kilder til krigen. Det er frit tilgængeligt og kan med stor fordel bruges som evaluering til vores forløb, da det både beskæftiger sig med historiebrug og tendenser i kilder.
Hent materialet her! 

Færdigheds- og vidensmål: Undervisningen understøtter historiekanonpunktet “Statskuppet 1660”.

Omsatte læringsmål: 
• Eleverne får kendskab til perioden omkring Svenskekrigene (1657-1660).
• Eleverne kan forklare, hvilke konsekvenser Svenskekrigene havde for Danmark.
• Eleverne kan redegøre for, hvordan Svenskekrigene påvirkede deres lokalområde.
• Eleverne kan udarbejde et produkt, der kan bidrage til deres kulturteknik mappe.
• Eleverne kan tilpasse genre og sprog for at efterligne en historisk tekst.

Lærervejledning: Kan hentes her.