Vejen til stranden

I århundreder var Brøndbyvester Strandvej eneste forbindelse mellem Brøndbyvester Landsby og stranden. Vejens oprindelse fortaber sig i historien, men dens forløb ses på de ældste kort.

Vejen gav oprindeligt bønderne i landsbyen adgang til markerne og engarealerne syd for landsbyen. Før landboreformerne i slutningen af 1700-tallet var markerne rundt om landsbyen og engarealerne langs stranden fælles for landsbyens bønder. Engarealerne blev især brugt til græsning, og bønderne kunne således drive deres køer ned til stranden fra landsbyens ad vejen.

Senere efter landboreformerne, hvor hver bonde fik sin egen gård og marker og flyttede ud af landsbyen, blev vejen både kirke- og skolevej for for de bønder, der bosatte sig ned mod stranden. Indtil 1967 havde Brøndby Strand ikke sin egen kirke, og beboerne gik derfor i kirke i Brøndbyvester. Ligesådan med skolebørn, da Brøndby Strand i perioder ikke har haft sine egne skoler.

I dag er vejen skåret over flere steder dels af motorveje og bebyggelse, men du kan stadig følge dele af vejen via Brøndbyvester Strandvej over Ulsøparken og videre op af Midlergårdsvej.