Brøndbyvester Mølle

Førhen var møller en nødvendighed på landet, så kornet kunne blive malet, efter det var høstet. Alligevel fandtes der ikke mange møller på Vestegnen før 1860’erne. Det kan dels forklares med, at nogle bønder solgte kornet i København, men også at møllerierhvervet ikke var frit før 1860’erne – hvis der skulle anlægges møller, så krævede det bevilling. Efter møllerierhvervet blev frigivet og alle fik mulighed for at nedsætte sig en mølle, så gik der ikke længe før Brøndbyvester fik sin mølle.

Brøndbyvester Mølles anlæggelse

I 1888 grundlagde Thomas Nielsen en mølle ved vejkrydset mellem vejen til Brøndbyøster og vejen fra Glostrup til Avedøre. Den blev opført på jord. der var frasolgt fra Gildhøjgård. Nu fik bønderne i Brøndby kortere vej at køre, når de skulle have malet deres korn. Hidtil havde de benyttet blandt andet Røde Vejrmølle, som lå ved Roskildevej mellem Glostrup og Albertslund.

Det var i øvrigt også en god placering i samtiden, for i 1888 var der mange folk beskæftiget ved anlæggelsen af Vestvolden, som også kunne have haft brug for en mølle, til både bageri og købe brød.

Brøndbyvester Mølle er en såkaldt Hollandsk Mølle, hvor hatten med møllevingerne på kan drejes efter vinden. Møllen har en træplatform, kaldet et galleri, hele vejen rundt, hvorfra mølleren kunne indstille vingerne. På vingerne kunne der monteres sejl, som man også kunne opsætte og justere på fra galleriet.

Møllen gennem tiden

Da møllen blev anlagt, havde Thomas Nielsen tænkt fremad. Han havde i forbindelse med møllen anlagt et lille bageri på stedet, som kunne bruges til fremstilling af brød. I en overgang var der også udskænkningssted i forbindelse med møllen, men det ophørte i starten af 1900-tallet, da Nikolaj Nielsen overtog driften. Møllen blev i 1930’erne forsynet med en motor, så man ikke skulle være afhængig af vinden.

I 1944 købte købmand Holger Nielsen møllen. Han havde i forvejen kødmandsgården i Brøndbyvester og kunne dermed selv forsyne sine kunder. På dette tidspunkt var landbruget imidlertid i tilbagegang i Brøndbyerne, og han indrettede derfor møllen til blikkenslagervirksomhed. Møllen bestod, men alt mølledrift blev indstillet i 1950. Blikkenslagerfirmaet eksisterer stadig den dag i dag, under navnet ”Brøndbyvester Mølle”, men flyttede senere adresse.

I 1967 led møllen stor skade under en orkan og efterfølgende overtog Brøndby Kommune møllen og istandsatte den gamle mølle.

Seneste renovering af møllen var i 2021. I dag passes møllen af frivillige i Brøndbyvester Møllelaug, der kalder sig ”Melorme”.