Pilevangen – Brøndby Strands første rækkehuse

Resumé

I 1944 blev de første rækkehuse i Pilevangen i Brøndby Strand opført. Brøndby Strand området var på dette tidspunkt meget landligt og bestod mest af gårde med marker, gartnerier og små sommerhuse langs kysten. I første omgang var det blot de ulige numre af Pilevangens huse, der blev bygget, siden kom de lige numre til i 1947. Prisen på et rækkehus var ca. 26.500 kr. Der var ingen centralvarme i husene, men kun en kamin i stuen, der blev fyret op med tørv, og tøjvask foregik med vaskebræt og gruekedel. Der flyttede mange unge mennesker med børn ind i bebyggelsen, På Gammel Køge Landevej lå små forretninger så som slagter, bager og købmand, hvor man købte sine dagligvarer. Det var som at bo i en landsby, hvor alle kom hinanden ved.

- Læs hele historien herunder

Da Brøndby Strand var “langt ude på landet”

I efterkrigstiden var Brøndby Strand endnu “langt ude på landet”. S-toget til Brøndby Strand kom først til bydelen i 1972, og den eneste vej ind i landet var Brøndbyvester Strandvej. Hovedvejen mellem København og Køge var Gammel Køge Landevej og var derfor også den måde man typisk kom til Brøndby Strand på. Dertil kom, at der på dette tidspunkt ikke var bygget ret meget nede i Brøndby Strand, og området var derfor mest præget af gårde med marker, gartnerier og små sommerhuse langs kysten.

I 1944 blev de første rækkehuse i Brøndby Strand opført – Pilevangen. I første omgang var det blot de ulige numre, der blev opført, siden kom de lige numre til i 1947. Husene var i første omgang opført med kælder og stueetage, men efterhånden som mange af familierne blev udvidet, byggede mange af dem en første sal på.

Boligmanglen i København var stor i efterkrigstiden, så til trods for at der var tale om “krigsbyggeri og at kvaliteten ikke var den bedste”, blev de nye rækkehuse i Brøndby Strand revet væk. 26.500 kr. var typisk prisen for et af de små rækkehuse.

De første beboere i Pilevangen

En af Pilevangens første beboere var Lilly Møller. Hun nåede at bo i sit elskede rækkehus til sin død i 2009, 82 år gammel.

Lilly Møller og hendes mand flyttede ind i Pilevangen 18 d. 15. oktober 1947. Hun var da 20 år gammel og nygift – faktisk ikke mere end et par timer, da de flyttede ind samme dag, som de blev gift.

Da de flyttede ind, var der ingen centralvarme i husene, men derimod en kamin i stuen, der blev fyret op med tørv. Moderne vaskeforhold var der heller intet af – det foregik på gammeldags manér med vaskebræt og gruekeddel. Først senere fik de centralvarme.

De var mange unge par, der flyttede ind samtidig, og der gik heller ikke længe, før mange af dem fik deres første børn. Sammenholdet på Pilevangen var selv sagt stort. Mange af mødrerne var hjemmegående, og man kunne derfor ikke undgå at komme hinanden ved.

Livet langs Gammel Køge Landevej

Der var ingen supermarkeder eller store indkøbscentre i Brøndby Strand på dette tidspunkt. I stedet lå der en række små forretninger langs Gammel Køge Landevej. Her fandt man både slagter, bager og købmænd.

På det tidspunkt, hvor hr. og fru Møller flyttede ind i Pilevangen, var der ikke skole i Brøndby Strand. Det passede heldigvis lige med, at da deres børn nåede skolealderen, var Strandskolen blevet bygget.

Strandparken var endnu ikke anlagt, så al badning foregik fra de lange, lange badebroer. Familien Møller benyttede sig især af badeanstalten Mandalay, der i dag har lagt navn til kiosken af samme navn.

Læs mere om Pilevangens historie

Vejlauget Pilevangen blev dannet i 1949 og eksisterer den dag i dag. Ovenstående tekst er uddrag af og hentet med tilladelse fra Vejlauget Pilevangens hjemmeside. Vil man læse mere om Pilevangens historie, er man velkommen til at besøge vejlaugets hjemmeside.