Tidlig forstad

I midten af det 20. århundrede begyndte Brøndby Strand at blive udbygget til moderne forstad, og med en voksende befolkning blev vejnettet og institutioner efterhånden også udvidet og opført.

Denne tidlige forstadsudvikling skete især i den vestlige del af Brøndby Strand med opførelsen af Strandens Forsamlingshus og Brøndby Strandskole.

I 1940 gik beboerne i Brøndby Strand sammen om at få etableret et samlingssted for områdets beboere til brug for fest, gymnastik, teater med mere, og i 1942 kunne Strandens Forsamlingshus slå dørene op for første gang. At opføre et forsamlingshus i en gryende forstad, som man finder dem især på landet, er et særsyn, man ikke finder ret mange steder i hovedstadsområdet.

Arkitekten bag forsamlingshuset hed Jørgen Hartmann-Petersen. Han har tegnet flere bygninger i Brøndby Strand, og da man i slutningen af 1940’erne manglede en skole, var det også ham, der tegnede Brøndby Strandskole. Indtil 1942 havde eleverne fra Brøndby Strand gået i en mindre landskole, og i perioden 1942-50 gik de i skole i Brøndbyvester.

Både skole og forsamlingshus er stadig i brug.