Sprøjtehuset i Avedøre Landsby

I dag er der stadig mange levn fra Avedøre Landsbys historie at skue i landsbyens bygninger. En af disse bygninger er sprøjtehuset ved landsbyens gadekær.

Avedøre Landsby

Avedøre Landsby har en lang historie bag sig. Mange af de nuværende gader og stræder har været betrådt af landsbyens beboere siden middelalderen. Byen bærer tegn af at have været en fortelandsby, det vil sige, at landsbyens bygninger har ligget i en kreds rundt om et åbent, fælles areal, forten, hvor landsbyens kreaturer kunne græsse frit. Senere bebyggelse i landsbyen bærer præg af en mere rektangulær opdeling af landsbyen, hvilket bl.a. kan ses på et kort fra 1779, hvor landsbyens huse og gårde fordeler sig i to rækker langs Bygaden. Var kortet tegnet blot to år senere, i 1781, var Avedøre Landsbys skole kommet med på kortet. Men på alle efterfølgende kort er den med. Selv i dag, for bygningen står der endnu som landsbyens ældste med sine mere end 200 år på bagen. En lidt yngre, måske lidt undseelig, men mindst ligeså fascinerende bygning,  står også stadig og pryder landsbyen i dag. Det er sprøjtehuset, som ligger på Bygaden ved gadekæret.

Hvad er et sprøjtehus?

En brand er altid en katastrofe, men i gamle dage kunne en brand i en landsby være altødelæggende. Der var ikke noget brandvæsen, der kunne komme landsbyerne til undsætning, og hvis først ilden var begyndt at sprede sig, kunne den hurtigt tage flere gårde med i flammehavet.

Derfor begyndte flere og flere landsbyer at bygge sprøjtehuse som en sikring mod, at brande kunne hærge hele byen. Det var som regel et lille hus, hvor brandsprøjten blev opmagasineret, så alle beboere i landsbyen havde adgang til dem, hvis der skulle opstå brand.

Før brandpolitiloven af 2. marts 1861 var det pålagt den enkelte bondeby i 1764 at have en slangesprøjte med tilbehør, så de selv kunne foretage slukningsarbejde, hvis der skulle opstå brand.

I landsbyer med en hovedgård lå sprøjtehuset ofte tæt på denne, da der her var mandskab til at betjene sprøjten ved brand. Mens det i mindre landsbyer som Avedøre uden én enkelt dominerende gård oftest blev placeret nær gadekæret, så der nem adgang til vandet.

Efter indførelsen af brandpolitiloven, i marts 1861, blev kommunerne pålagt at anskaffe materiel der kunne opbevares centralt og i nærheden af vand.

Avedøre Sprøjtehus

Det kan derfor konkluderes, at beboerne i Avedøre Landsby var  forud for deres tid, for sprøjtehuset i Avedøre Landsby stammer fra 1850’erne – altså årtiet før det lovmæssigt blev et kommunalt anliggende at opføre sprøjtehuse under de kriterier, som landsbyen allerede havde anvendt ved opførelsen.  Noget særligt ved Avedøre Sprøjtehus er farven. Langt de fleste sprøjtehuse var hvide, men Avedøres var rødt.

I øvrigt hører Avedøres sprøjtehus til sjældenhederne, for man mener, at der kun er 40-45 sprøjtehuse tilbage på landsplan.