Officerspavillonen

I Avedørelejren gemmer der sig bag den gamle officersmesse – det nuværende Historiens Hus – en fin lille pavillon, den gamle officerspavillon, som har sin helt egen, ualmindelige historie! Du kan finde Historiens hus på adressen: Alarmpladsen 3, 2650 Hvidovre.
Pavillonen virker måske en smule undseelig udefra, men indeni åbenbarer sig en verden, du ikke havde forventet at se i en officerspavillon, nemlig smukke loftsmalerier med den græske mytologi som motivkreds. Malerierne er malet i tiden omkring 1. Verdenskrig af kunstneren Hjalmar Sørensen, som var en ganske særlig person. Han var bl.a. kendt for at male nøgen på stranden i Kikhavn, hvor han boede om sommeren.

 

Officerspavillonen

Den gamle officerspavillon blev sandsynligvis  opført  i 1899 og stammer fra den nedlagte militærlejr Paradislejren. Paradislejren blev opført i 1896 på en mark ved Paradisgården, som lå der, hvor den vestlige del af Avedøre Stationsby ligger i dag. Anvendelsen af Paradislejren som egentlig militærlejr ophørte med opførelsen af den nuværende Avedørelejr i 1911-13. Paradislejren blev revet ned i 1960’erne i forbindelse med opførelsen af Avedøre Stationsby. Den eneste bevarede bygning var da Officerspavillonen, som stod forfalden og slidt i en tilgroet del af haven til den tidligere Paradisgård.

 

Pavillonen flytter ud – og hjem igen

I 1969 flyttedes pavillonen til Avedørelejren, hvor den placeredes i Officersmessens have. Her blev den sat i stand af lejrens tømrer. Pavillonen tilhørte på dette tidspunkt formelt Officersforeningen i Kongens Artilleriregiment og efter regimentets flytning til Sjælsmark Kaserne, anmodede officersforeningen om at få pavillonen overflyttet dertil i 1995. Efter en regeringsbeslutning om nedlæggelse af Sjælsmark Kaserne fik Hvidovre Kommune tilbud fra Officersforeningen om at modtage pavillonen som gave mod at lade den opstille ved Avedørelejrens Officersmesse, i dag Historiens Hus, som Forstadsmuseet. Man takkede ja til at få tilbageført det historiske lysthus, og i efteråret 2005 var den gamle officerspavillon – om end i noget forfalden tilstand – atter tilbage i Avedørelejren. Her stod den så indtil 2005.

 

Istandsættelse

Pavillonen blev istandsat i foråret 2008. Her konstaterede man, at tagkonstruktionen er den oprindelige, og at de smukke loftsmalerier, der pryder pavillonen, stammer fra begyndelsen af 1900-tallet. Malerierne blev også restaureret og konserveret under istandsættelsen i 2008. Samtidigt fik bygningen nye vinduer og blev omkranset af en belægning af pigsten.

I dag står pavillonen flot istandsat og med konserverede og rensede loftsmalerier, så pavillonen kan leve til evig tid, som var det løfte Hvidovre Kommune afgav til Avedørelejrens gamle kommandant K.A. Knudsen, da den fik pavillonen overdraget.

 

Loftsmalerierne

Pavillonens loft er forsynet med smukke og meget velbevarede loftsdekorationer udført af maleren Hans Georg Hjalmar Sørensen og gengiver motiver fra den græske mytologi og Homers værker.

De fire hovedtableauer viser følgende scener: Prins Paris med det gyldne æble; Dionysos og bakkantinderne; Odysseus’ mænd, der forvandles til svin på troldkvinden Kirkes ø samt Prometheus, hvis lever hakkes ud af ørnen.

Øverst på bagvæggen er der en frise med de løbende atleter samt en Atlasfigur, som også stammer fra den græske mytologi. Denne frise er sandsynligvis en rest af en senere udsmykning.

 

Jens  Georg Hjalmar Sørensen

Hjalmar Sørensen blev født i 1881 og døde i 1943. Han var oprindeligt sømand, men gik i lære hos maler Kristian Zahrtmann omkring 1911. Loftdekorationerne er dateret til at være malet i enten 1913 eller 1915, altså efter han havde været hos Zahrtmann.

Det er noget der skinner igennem i hans motivvalg da også Zahrtmann gjorde brug af græske mytologiske motiver i sit virke.

Hjalmar Sørensen må have været noget af en ejendommelig personlighed at kende. I Kikhavn i Nordsjælland, hvor han havde sit sommerhus, gik han under navnet ”Den Nøgne Maler”. Et kælenavn han fik, da man ofte så ham spankulere rundt i sin have, kun iført et par specielle sandaler.