Frisen om Niels Ebbesen

Lige under loftet i et rum på Cirkusmuseet finder man et helt særlig maleri, en frise der fortæller historien om den danske nationalhelt Niels Ebbesen, der gennem flere århundreder har stået som symbolet på dansk modstand mod tyskerne og kampen for selvstændighed og frihed. Frisen er malet af kunstneren Anders Gudmundsen-Holmgreen.

Frisen blev malet samtidig med opførelsen af Avedørelejren 1911-1913. På det tidspunkt var Danmark en lilleputstat efter vores massive nederlag til tyskerne i 1864. Der var derfor brug for en nationalhelt, og hvem var mere nærliggende end Niels Ebbesen – en jysk væbner der i 1340 dræbte den onde Grev Gerhard den 3. af Holsten. Frisen er i dag fredet.

Du kan se frisen, der befinder sig under loftet i Cirkusmuseets butik. Der er åbent søndag til torsdag kl. 10-15.